Knowledge Sharing

Terokai perkongsian ilmu bersama AR Edutech untuk meningkatkan tahap PDPc anda dalam bilik darjah.

Merangsang Murid Untuk Menjadi Pembelajar Aktif

Dalam pencerapan PdPc dengan borang SKPMG2 Standard 4, aspek 4.6: Murid sebagai pembelajar aktif memerlukan murid terlibat dalam PdPc secara aktif dari segi (Tahap Tindakan): i.memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran. ii.berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti...

Menjaga Stamina Semasa Mengajar dalam Bulan Puasa

Bulan puasa merupakan bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Selain daripada aspek kerohanian, bulan puasa juga memberi peluang kepada seseorang untuk menjalankan amalan berpuasa bagi meningkatkan kesihatan tubuh.   Namun, bagi seorang guru,...

Pentingnya Dokumentasi Guru dalam Bilik Darjah

Dalam dunia pendidikan, dokumentasi dan pengambilan gambar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah adalah suatu amalan yang penting. Hal ini kerana dokumentasi dan pengambilan gambar memberikan banyak manfaat kepada guru dan murid....

Kepentingan Memupuk Kepimpinan dalam Bilik Darjah

Kepimpinan murid dalam bilik darjah adalah penting untuk melahirkan pelajar yang berkaliber, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Kepimpinan juga boleh meningkatkan keyakinan diri, kemahiran sosial dan potensi pelajar sebagai pemimpin masa depan....

Cara Menarik Minat Murid Belajar dalam Kelas

Menarik minat murid untuk belajar dengan fokus dan baik.

Pertimbangan Professionalisme Guru dalam PBD

Pentaksiran bilik darjah adalah proses pengumpulan dan penilaian maklumat tentang pencapaian pelajar dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotor. Pentaksiran bilik darjah mempunyai peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat memberi...

Cara Memilih LCD Projector

Projektor LCD telah menjadi peranti yang sangat penting dalam dunia persembahan visual pada masa kini. Ia memainkan peranan utama dalam menyampaikan mesej dan maklumat secara efektif kepada penonton. Bagi memastikan anda membuat pilihan yang bijak dalam memilih...

Nilai-nilai Murni di Era Pendidikan Moden

Dalam dunia pendidikan moden, pembentukan akhlak dan adab dalam kalangan murid memainkan peranan yang penting. Selain daripada penekanan ke atas aspek akademik, pendidikan adab dan moral juga perlu diberi penekanan untuk membentuk individu yang baik dari segi peribadi...

Guru Madani Abad ke 21

Guru madani abad ke 21 adalah guru yang mampu mengajar dengan berkesan dan beretika di era globalisasi dan digitalisasi. Guru madani abad ke 21 bukan sahaja memiliki ilmu pengetahuan dan kemahiran pedagogi yang tinggi, tetapi juga mempunyai nilai-nilai moral dan...

Keselamatan di Dalam Bilik Darjah

persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah. Ia penting untuk memastikan bahawa pelajar dan guru dilindungi daripada sebarang risiko atau kejadian yang mungkin berlaku. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memastikan keselamatan dalam bilik darjah:...

Persekitaran Kondusif untuk Pembelajaran dalam Bilik Darjah

Susun atur fizikal bilik darjah yang baik, memberikan keselesaan dan keseronokan kepada pelajar. Keperluan sumber pembelajaran yang mencukupi seperti buku teks, bahan rujukan, dan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran untuk memperkayakan...

Ganjaran Lisan untuk Murid: Menggalakkan Pembelajaran dan Pencapaian

Ganjaran lisan atau istilah mudahnya pujian, merupakan satu aspek penting dalam pendidikan yang dapat memberi kesan positif terhadap murid. Kata-kata pujian yang baik dan tepat dapat meningkatkan motivasi, keyakinan diri, dan minat belajar murid. Apabila diberikan...

Refleksi Pembelajaran Membina Pengalaman Pembelajaran Berkesan

Pembelajaran bukan sekadar proses memperoleh pengetahuan semata-mata, tetapi juga merupakan proses memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Untuk mencapai tujuan ini, refleksi pembelajaran menjadi satu kaedah penting yang membolehkan pelajar...

Bahan Video PdP Berkualiti

Pembelajaran dan pemudahcaraan (PDP) telah melalui evolusi yang signifikan dalam era digital ini. Teknologi semakin berkembang pesat, dan bahan video PDP menjadi salah satu alat yang semakin popular dan berkesan dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna...

Interaktif dengan Classpoint

Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, teknologi memainkan peranan yang penting dalam membawa pengalaman pembelajaran yang inovatif kepada pelajar. Salah satu alat yang semakin popular adalah ClassPoint. ClassPoint merupakan platform digital yang memberikan...