Dalam dunia pendidikan, dokumentasi dan pengambilan gambar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah adalah suatu amalan yang penting. Hal ini kerana dokumentasi dan pengambilan gambar memberikan banyak manfaat kepada guru dan murid. Artikel ini akan membincangkan mengapa guru mesti melakukan dokumentasi dan pengambilan gambar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah.

Pertama sekali, dokumentasi dan pengambilan gambar membolehkan guru untuk memantau kemajuan murid dengan lebih efektif. Dengan menyimpan rekod mengenai apa yang telah diajar, guru dapat memantau perkembangan setiap murid secara individu. Dokumentasi dan pengambilan gambar juga membolehkan guru untuk menilai tahap pemahaman murid tentang sesuatu topik dan menyesuaikan pengajaran agar lebih sesuai dengan keperluan murid. Dengan demikian, guru dapat memastikan bahawa setiap murid memperoleh pembelajaran yang berkesan.

Cikgu Ana menyimpan gambar murid yang menjawab soalan untuk kegunaan penilaian PBD.
Follow Cikgu Ana:
Facebook Cikgu Ana

Kedua, dokumentasi dan pengambilan gambar membolehkan guru untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan bukti konkrit. Dalam sesetengah kes, guru mungkin perlu mempertahankan keputusan mereka berkenaan dengan murid atau mengambil tindakan disiplin. Dokumentasi dan pengambilan gambar dapat memberikan bukti konkrit yang memperkuatkan keputusan guru dan memudahkan mereka mempertahankan keputusan atau tindakan yang diambil.

Ketiga, dokumentasi dan pengambilan gambar membolehkan guru untuk berkolaborasi dengan rakan sejawat dan ibu bapa. Guru boleh menggunakan dokumentasi dan gambar-gambar yang diambil semasa pengajaran dan pembelajaran untuk berkongsi dengan rakan sejawat dan ibu bapa murid. Ini membolehkan rakan sejawat dan ibu bapa melihat perkembangan murid dan memberikan maklum balas yang berguna. Dalam sesetengah kes, dokumentasi dan gambar-gambar juga dapat digunakan untuk menyediakan bahan pembelajaran tambahan kepada murid yang memerlukan sokongan tambahan.

Cikgu Ana merekod penggunaan pelbagai peralatan digital untuk Pdp dalam kelas.
Gambar ini digunakan untuk memaklumkan ibubapa tentang bagaimana PdP anak mereka dijalankan.
Follow Cikgu Ana:
Facebook Cikgu Ana

Keempat, dokumentasi dan pengambilan gambar dapat digunakan untuk tujuan refleksi. Guru boleh menggunakan dokumentasi dan gambar-gambar yang diambil semasa pengajaran dan pembelajaran untuk merefleksikan keberkesanan pengajaran mereka. Dokumentasi dan gambar-gambar ini dapat membantu guru untuk menilai kelemahan mereka dan meningkatkan kemahiran pengajaran mereka agar lebih berkesan.

Akhirnya, dokumentasi dan pengambilan gambar membolehkan guru untuk menjaga rekod penting berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dokumentasi dan pengambilan gambar ini dapat digunakan sebagai bukti untuk tujuan pengurusan kelas atau penilaian.

Kesimpulannya, dokumentasi dan pengambilan gambar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah adalah amalan yang penting. Ini membolehkan guru untuk memantau kemajuan murid dengan lebih efektif menggunakan pertimbangan profesional.

Dapatkan visualiser Nugens ini serendah RM749 sahaja. Pelan ansuran juga disediakan. Untuk maklumat lanjut, hubungi:
wasap.my/60132465412/visualiser
%d bloggers like this: