TikTok, platform media sosial yang popular di kalangan remaja dan anak muda, telah menjadi subjek kontroversi dalam beberapa tahun ini. Walaupun terdapat beberapa pandangan negatif tentang penggunaan TikTok, tidak dapat disangkal bahawa platform ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks pendidikan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi manfaat TikTok untuk pendidikan dan bagaimana platform ini dapat dikaitkan dengan teori-teori pendidikan yang ada.

Salah satu manfaat utama TikTok dalam pendidikan adalah keterlibatan aktif pelajar. Menurut teori pembelajaran konstruktivisme, pelajar lebih cenderung belajar dengan membina pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. TikTok dapat memangkin keterlibatan pelajar melalui pembelajaran berdasarkan projek atau tugasan kreatif. Pelajar boleh membuat video pendek yang mencakup konsep-konsep yang mereka pelajari, berkongsi idea dengan rakan sekelas, dan membangunkan pemahaman mereka melalui proses kolaboratif.

Macam-macam Surface ada. Yang perlukan kuasa tinggi mahupun rendah.
Untuk khidmat nasihat dan pelbagai pilihan Surface? Klik:
wasap.my/60193048070/surface

Selain itu, TikTok juga boleh meningkatkan keterlibatan dan motivasi pelajar melalui penggunaan unsur-unsur permainan. Murid boleh melihat sambutan menerusi ‘like’ dan ‘komen’ yang mereka dapat daripada penonton awam. Teori motivasi instrinsik menekankan kepentingan memberikan tugasan yang menarik dan bermakna untuk meningkatkan motivasi belajar pelajar. Dalam konteks TikTok, pelajar boleh mencipta kandungan yang kreatif dan menghibur, sambil tetap menyampaikan pesanan pendidikan. Ini boleh membangkitkan minat dan semangat pelajar terhadap bahan pembelajaran, memotivasikan mereka untuk belajar lebih lanjut.

Selain sebagai alat untuk pelajar, TikTok juga boleh digunakan oleh pendidik sebagai sumber pembelajaran. Menurut teori konstruktivisme sosial, pembelajaran dibangunkan melalui interaksi sosial dan penyertaan dalam komuniti pembelajaran. Dengan memanfaatkan TikTok, guru boleh berkongsi video pendek yang menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau mengilustrasikan contoh-contoh nyata. Ini boleh memperkayakan pengalaman pembelajaran pelajar dan memberikan sumber tambahan yang boleh diakses di luar persekitaran bilik darjah.

Selain itu, TikTok dapat mendorong pelajar untuk mengembangkan kemahiran kreativiti dan pemikiran kritis. Teori kognitif menekankan kepentingan merangsang pemikiran dan refleksi pelajar. Dengan membuat video pendek, pelajar perlu memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan pesanan mereka dengan cara yang ringkas tetapi efektif. Ini mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang sumber yang mereka pelajari dan mengembangkan kemahiran komunikasi yang kukuh.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool