Surface Pro adalah peranti komputer jenama Microsoft yang boleh memberi bantuan yang besar kepada guru dalam pengajaran mereka. Terdapat beberapa cara di mana Surface Pro dapat menjadi alat yang berguna dalam persekitaran pembelajaran:

Kemudahan Mobiliti:
Surface Pro adalah peranti yang ringan dan mudah dibawa, membolehkan guru membawanya ke kelas dengan mudah. Ini memberi peluang kepada guru untuk bergerak bebas di sekitar bilik darjah semasa mengajar, menjadikan pengajaran lebih dinamik dan interaktif.

Penulisan dan Nota Digital:
Surface Pro dilengkapi dengan Surface Pen yang sensitif dan tepat. Guru boleh menulis nota atau menandakan dokumen secara digital di skrin Surface Pro. Ini memudahkan proses perkongsian nota dengan pelajar melalui projektor atau bahkan platform pembelajaran dalam talian.

Penggunaan Aplikasi Pendidikan:
Terdapat pelbagai aplikasi pendidikan yang sesuai untuk Surface Pro. Guru boleh menggunakannya untuk membuat bahan pengajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti video pembelajaran, latihan interaktif, dan lain-lain.

Promosi ansuran khas untuk guru yang ingin memiliki Surface Pro 9.
Hubungi:

Akses Mudah kepada Sumber Pendidikan Dalam Talian:
Dengan sokongan Wi-Fi, guru boleh mengakses sumber-sumber pendidikan dalam talian dengan cepat. Ini membolehkan mereka mendapatkan maklumat terkini dan bahan tambahan untuk pengajaran mereka.

Penggunaan Papan Putih Digital:
Surface Pro boleh dijadikan papan putih digital, di mana guru boleh melukis dan menggambarkan konsep secara visual kepada pelajar. Ini boleh membantu dalam penjelasan topik yang kompleks dengan lebih jelas.

Rekod Pengajaran:
Guru boleh merekodkan sesi pengajaran mereka dengan mudah menggunakan peranti ini. Ini adalah berguna untuk menilai semula cara pengajaran, berkongsi dengan rakan sejawat, atau memberi peluang kepada pelajar untuk merujuk semula kepada kandungan pengajaran.

Pengurusan Jadual dan Pengurusan Tugas:
Guru boleh menggunakan Surface Pro untuk mengatur jadual pengajaran mereka, mengingatkan tentang tugasan, dan menyimpan catatan penting berkaitan pelajar.

Komunikasi Efektif:
Surface Pro membolehkan guru berkomunikasi dengan pelajar melalui pelbagai cara, termasuk e-mel, sembang dalam talian, atau platform pembelajaran dalam talian. Ini memudahkan penyampaian maklumat dan interaksi dengan pelajar.

Dengan gabungan ciri-ciri yang serbaguna dan reka bentuk yang fleksibel, Surface Pro adalah alat yang boleh memberi impak positif kepada cara guru mengajar dan berinteraksi dengan pelajar. Walau bagaimanapun, penting untuk mengambil kira bahawa keberkesanan penggunaan Surface Pro atau peranti teknologi lain dalam pengajaran bergantung kepada penyesuaian dan pendekatan yang sesuai oleh guru.

Menarik kan?
Surface Pro sangat membantu guru menyampaikan PdP dengan berkesan. Di samping memudahkan urusan seharian, ia mudah digunakan kerana menggunakan Windows 11 yang biasa digunakan oleh cikgu-cikgu. Tidak perlu risau hal-hal compatibility dan software.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool