Surface Pro Memperkasakan Pengajaran Guru

Surface Pro Memperkasakan Pengajaran Guru

Surface Pro adalah peranti komputer jenama Microsoft yang boleh memberi bantuan yang besar kepada guru dalam pengajaran mereka. Terdapat beberapa cara di mana Surface Pro dapat menjadi alat yang berguna dalam persekitaran pembelajaran: Kemudahan Mobiliti: Surface Pro...
Guru Sebagai Ejen Perubahan Pendidikan

Guru Sebagai Ejen Perubahan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Guru, sebagai tokoh sentral dalam proses pendidikan, memainkan peranan yang signifikan sebagai agen perubahan dalam membentuk masa depan generasi muda. Peranan ini sangat penting dalam...
Pengajaran Sistematik dengan Microsoft OneNote

Pengajaran Sistematik dengan Microsoft OneNote

Pendidikan semakin berubah dengan kemunculan teknologi baru. Microsoft OneNote adalah antara aplikasi yang memberikan faedah kepada guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara untuk mengajar secara sistematik...
Simpanan Storan Awan OneDrive untuk Guru

Simpanan Storan Awan OneDrive untuk Guru

Microsoft OneDrive merupakan satu platform penyimpanan awan yang membolehkan pengguna menyimpan dan mengakses fail-fail mereka secara atas talian. Dalam dunia pendidikan, OneDrive boleh digunakan sebagai alat untuk menyimpan bahan pengajaran dan rujukan untuk diakses...