Teknologi telah memainkan peranan penting dalam pendidikan di seluruh dunia. Dalam era digital ini, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Terdapat beberapa tren dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan dalam artikel ini, kita akan membincangkan lima tren utama dalam teknologi pendidikan iaitu Pembelajaran Imersif dengan AR dan VR, Big Data, Pembelajaran Kolaboratif, Pembelajaran Hibrid dan Aplikasi Berbantu AI.

Pembelajaran Imersif dengan AR dan VR
Pembelajaran Imersif mengambil pengalaman belajar ke tahap yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR). AR dan VR membolehkan pelajar untuk melihat, merasai dan mengalami konsep dan topik pembelajaran secara langsung. Google Maps Street View adalah salah satu contoh teknologi ini. Ia membolehkan pelajar mengambil tur virtual ke tempat-tempat di seluruh dunia dan mengalami pengalaman yang hampir seperti di lokasi sebenar.

Big Data
Big Data merujuk kepada pengumpulan, analisis dan penggunaan data besar dalam pembelajaran dan pengajaran. Dengan Big Data, guru dan pelajar dapat memahami pola dan tren dalam pembelajaran dan mengambil tindakan yang sesuai. Contoh perisian yang digunakan dalam Big Data adalah Looker Studio dan Power BI.

Pembelajaran Kolaboratif
Pembelajaran Kolaboratif adalah penggunaan perisian yang membolehkan pelajar dan guru bekerjasama dalam pembelajaran. Microsoft 365, Google Workspace for Education, dan Wakelet adalah beberapa contoh perisian yang digunakan dalam Pembelajaran Kolaboratif. Pelajar dan guru boleh berhubung secara dalam talian dan berkongsi maklumat dan idea.

Pembelajaran Hibrid
Pembelajaran Hibrid merujuk kepada gabungan antara pembelajaran dalam bilik darjah dan pembelajaran dalam talian. Pembelajaran hibrid membolehkan pelajar dan guru untuk belajar secara fleksibel. Untuk membantu Pembelajaran Hibrid, kelas perlu dilengkapi dengan papan pintar, webcam, internet yang stabil dan lain-lain.

Aplikasi Berbantu AI
Aplikasi Berbantu AI menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk membantu pelajar dalam pembelajaran. ChatGPT, Canva, dan Microsoft Designer adalah beberapa contoh Aplikasi Berbantu AI. ChatGPT adalah platform yang membantu pelajar mencari jawapan bagi soalan yang mereka tanyakan. Canva dan Microsoft Designer adalah perisian yang membantu pelajar membuat bahan visual seperti poster dan carta.

Dalam kajian terbaru di Malaysia, penggunaan teknologi dalam pendidikan telah membantu meningkatkan tahap kecekapan guru dan prestasi pelajar. Teknologi pendidikan telah membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih efektif dan menyeronokkan. Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memerlukan kesedaran dan penyesuaian dari segi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Terdapat banyak kajian dan buku-buku mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan di Malaysia. Berikut adalah beberapa contoh kajian dan buku yang berkaitan:

  1. Kajian “Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan” oleh Siti Nur Aimi Syuhada (2019)
  2. Buku “Pembelajaran dalam Talian: Cabaran dan Strategi” oleh Norazah Nordin dan Rahmad Sukor Ab. Samad (2019)
  3. Kajian “Kesan Penggunaan Perisian Google Classroom terhadap Motivasi Pembelajaran Pelajar” oleh Mohamad Firdaus Mohd Sharif dan Rosita Ahmad (2020)
  4. Buku “Pendidikan Digital: Teori dan Amalan” oleh Mohamad Johdi Salleh dan Mohd Fazli Yaacob (2020)
  5. Kajian “Penggunaan Teknologi Augmented Reality dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah” oleh Nurul Farahin Mohamad Riza dan Norazah Nordin (2021)

Kajian dan buku-buku ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah penting dalam memperbaiki kualiti pendidikan di Malaysia. Penggunaan teknologi juga memberikan peluang untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Namun, kajian dan buku-buku ini juga menekankan kepentingan penyesuaian pengajaran dan pembelajaran agar sesuai dengan teknologi yang digunakan.

Penggunaan teknologi membantu meningkatkan engagement murid serta membentuk disiplin dalam diri mereka. Hal ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam kelas Cikgu Khalafis. Beliau menggunakan Surface untuk menarik minat murid dengan teknologi digital ink dan touchscreen.
Untuk mendapatkan khidmat nasihat Cikgu Khalafis dalam menggunakan gajet pdp digital, hubungi beliau di talian:
wasap.my/60138398082/surface

Rujukan:

  1. Syuhada, S. N. A. (2019). Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, 2(1), 1-8.
  2. Nordin, N., & Samad, R. S. A. (2019). Pembelajaran dalam Talian: Cabaran dan Strategi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
  3. Mohd Sharif, M. F., & Ahmad, R. (2020). Kesan Penggunaan Perisian Google Classroom terhadap Motivasi Pembelajaran Pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 45(2), 44-54.
  4. Salleh, M. J., & Yaacob, M. F. (2020). Pendidikan Digital: Teori dan Amalan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
  5. Mohamad Riza, N. F., & Nordin, N. (2021). Penggunaan Teknologi Augmented Reality dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, 4(1), 17-28.
Siaran Webinar Teach Digital School: Teknologi dalam Pendidikan
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.