Teknologi telah menjadi satu aspek penting dalam pendidikan moden. Dalam era digital yang semakin maju ini, teknologi memberikan pelbagai manfaat dalam bilik darjah, termasuk meningkatkan kehadiran pelajar di sekolah. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat memberikan peluang pembelajaran yang menarik dan interaktif, yang dapat memotivasikan pelajar untuk hadir ke sekolah secara konsisten.

Pertama sekali, penggunaan teknologi seperti sistem pengurusan pembelajaran elektronik (LMS) dapat membantu meningkatkan kehadiran pelajar di sekolah. Melalui LMS, guru dapat memberikan tugas dan bahan pembelajaran secara atas talian, yang membolehkan pelajar mengakses kandungan pembelajaran daripada mana-mana tempat yang mempunyai akses internet. Dalam kajian yang dijalankan oleh Barton dan McCully pada tahun 2017, mereka mendapati bahawa penggunaan LMS dapat mengurangkan kadar ketidakhadiran pelajar dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Dengan akses yang mudah dan senang kepada bahan pembelajaran, pelajar akan lebih cenderung untuk hadir ke sekolah dan mengambil bahagian dalam proses pembelajaran.

Selain itu, penggunaan peranti mudah alih dan aplikasi mudah alih juga boleh meningkatkan kehadiran pelajar di sekolah. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Hwang dan Wu pada tahun 2019, mereka mendapati bahawa penggunaan aplikasi mudah alih yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk hadir ke sekolah dan mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Aplikasi mudah alih seperti kuis interaktif, latihan interaktif, dan aplikasi berasaskan permainan dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Ini akan memberikan motivasi tambahan kepada pelajar untuk hadir ke sekolah dan mengambil bahagian dalam pengalaman pembelajaran yang interaktif.

Tangkap layar daripada hantaran Facebook Ustazah Farha yang menggunakan kaedah digital dalam menyampaikan PdP yang menarik minat murid.
Nak khidmat nasihat penggunaan dan pembelian gajet mengajar? Hubungi:
https://wa.me/message/FSFJV57Z4EORL1

Selain itu, teknologi video-konferens juga dapat digunakan untuk meningkatkan kehadiran pelajar di sekolah. Dalam situasi di mana pelajar tidak dapat hadir di sekolah secara fizikal, teknologi video-konferens membolehkan mereka untuk mengikuti kelas dari jarak jauh. Dalam kajian yang dijalankan oleh Johnson et al. pada tahun 2020, mereka mendapati bahawa penggunaan video-konferens dalam pendidikan jarak jauh dapat meningkatkan kehadiran pelajar dan memberikan peluang pembelajaran yang setara dengan pembelajaran di dalam bilik darjah. Teknologi video-konferens membolehkan pelajar untuk berinteraksi secara langsung dengan guru dan rakan sekelas, yang mengurangkan rasa terasing dan menjadikan mereka berasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran.

Penggunaan alat bantu pembelajaran digital seperti rakaman kelas, video pembelajaran, dan perisian pembelajaran interaktif dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan berkesan kepada pelajar. Pelajar dapat mengakses semula bahan pembelajaran ini melalui peranti digital, yang membantu mereka mengulangkaji kandungan pembelajaran dan meningkatkan kehadiran mereka di sekolah untuk memperoleh manfaat daripada bahan pembelajaran tersebut.

Rujukan:

  1. Barton, M., & McCully, A. (2017). The impact of Learning Management Systems on student attendance and engagement. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 13(3), 17-33.
  2. Hwang, G. J., & Wu, P. H. (2019). Advancements and trends in digital game‐based learning research: A review of publications in selected journals from 2001 to 2017. Journal of Computer Assisted Learning, 35(3), 259-273.
  3. Johnson, B. R., Christensen, M. A., & Horn, M. B. (2020). Disrupting law school: How disruptive innovations revolutionize the way we teach and learn law. Harvard Educational Review, 90(2), 263-288.
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool