Pendidikan adalah tulang belakang pembangunan masyarakat dan negara. Guru sebagai agen utama dalam proses pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk minda generasi akan datang. Dalam usaha untuk memastikan kualiti pengajaran yang tinggi dan peningkatan berterusan, kajian tindakan telah muncul sebagai satu pendekatan yang berkesan dalam konteks amalan guru. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tentang apa itu kajian tindakan, mengapa ia penting untuk pengajaran guru, dan bagaimana rujukan buku dan penyelidikan menyokong pentingnya pendekatan ini.

Apa itu Kajian Tindakan?
Kajian tindakan merupakan proses penyelidikan berfokus yang dilakukan oleh guru dalam usaha untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ia melibatkan penganalisisan situasi pengajaran semasa, identifikasi isu-isu tertentu, perancangan perubahan, perlaksanaan tindakan, dan akhirnya, penilaian terhadap kesan perubahan tersebut. Pendekatan ini mendorong guru untuk merenung, merancang, dan mengambil tindakan kritis berdasarkan bukti serta maklum balas yang diperoleh.

Pentingnya Kajian Tindakan untuk Pengajaran Guru

  1. Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran: Kajian tindakan membolehkan guru mengesan ketidakcekapan dalam pengajaran mereka dan membuat perubahan berdasarkan keperluan sebenar pelajar. Ini membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
  2. Penggunaan Bukti Berasaskan Amalan: Guru-guru diketahui berdasarkan pengalaman dan intuisi mereka. Namun, kajian tindakan memastikan amalan mereka disokong oleh bukti empirikal. Ini membantu mengatasi pendekatan “buat kerana selalu buat” dengan menggalakkan pendekatan berfikir kritis dan berdasarkan bukti.
  3. Pemerkasaan Guru: Melalui kajian tindakan, guru dapat merancang dan mengendalikan proses perubahan mereka sendiri. Ia memberi mereka perasaan tanggungjawab terhadap pengajaran dan memperkuatkan kecekapan profesional mereka.
  4. Penyesuaian Terhadap Keperluan Pelajar: Setiap kelas mempunyai pelajar yang berbeza-beza. Kajian tindakan membolehkan guru mengenal pasti keperluan pelajar mereka secara individu dan membuat penyesuaian yang bersesuaian dalam pengajaran untuk memenuhi keperluan tersebut.
  5. Pembangunan Profesionalisme: Amalan kajian tindakan menggalakkan perkongsian pengalaman di kalangan guru. Ini menghasilkan budaya pembelajaran profesional yang berterusan dan pertukaran idea yang bermanfaat.
Promosi khas laptop projector slim EPSON untuk mengajar dengan lebih mudah, selesa dan yakin.
Hubungi:
wasap.my/60193048070/slim

Rujukan:

  1. Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner: Doing critical participatory action research. – Buku ini memberikan panduan praktikal tentang bagaimana melaksanakan kajian tindakan dalam konteks pendidikan.
  2. Sagor, R. (2000). Guiding school improvement with action research. – Buku ini memberi fokus kepada bagaimana kajian tindakan dapat diaplikasikan untuk memperbaiki prestasi sekolah secara keseluruhan.
  3. Holly, M. L., & Arhar, J. M. (2001). Action research for teachers: Traveling the yellow brick road. – Buku ini membincangkan perjalanan kajian tindakan guru dengan contoh-contoh praktikal.
  4. McNiff, J. (2013). Action research: Principles and practice. – Buku ini memberikan pengenalan mendalam kepada prinsip-prinsip kajian tindakan serta bagaimana ia boleh diterapkan dalam konteks pendidikan.
Promosi khas laptop projector slim EPSON untuk mengajar dengan lebih mudah, selesa dan yakin.
Hubungi:
wasap.my/60193048070/slim