Pembelajaran terbeza adalah kaedah pengajaran di mana guru mengambil kira keperluan individu setiap murid dalam kelas untuk memastikan pembelajaran yang berkesan. Kaedah ini boleh membantu meningkatkan pencapaian dan pembelajaran murid, terutamanya dalam konteks pendidikan di Malaysia.

Menurut kajian oleh Nur Farhana Mohamad Razelan dan Norlaila Abu Bakar (2020), pembelajaran terbeza adalah satu pendekatan yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian dan pembelajaran murid. Kajian mereka melibatkan 93 murid dari tiga buah sekolah menengah di Selangor, Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa pembelajaran terbeza memberikan kesan yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian dan pembelajaran murid.

Selain itu, buku “Kaedah Pengajaran & Pembelajaran” oleh Mohamad Zulfitri Azmi dan Mohd Fauzi Abu Bakar (2019) juga menyebutkan tentang kepentingan pembelajaran terbeza dalam konteks pendidikan di Malaysia. Menurut mereka, pembelajaran terbeza membantu guru memahami keperluan individu setiap murid dalam kelas dan merancang pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan tersebut. Ini membantu meningkatkan pencapaian dan pembelajaran murid, serta membantu mengekalkan motivasi dan minat mereka terhadap pembelajaran.

LENOVO T470S (REFURBISH)
✅ Processor intel core i7 7th Gen
✅ RAM 24GB
✅ 256GB SSD Storage
✅ Saiz screen 14″
✅ windows 11 pro
✅ Berat 1.3kg
❌ Non-Touch screen
⁉️Laptop refurbish LENOVO tahun 2017
⁉️Origin HONG KONG
RM1599
💥Warranty 1 tahun for Motherboard
💥3 Month Warranty for Battery , Screen & Charger
💥FREE Mouse
💥FREE Beg Pack
💥FREE MS Office 365
💥FREE Box
💥FREE Bouble warp for extra protection
untuk tempahan:
wasap.my/60193048070/t470s

Selain itu, pembelajaran terbeza juga membantu meningkatkan tahap kefahaman dan penguasaan murid terhadap sesuatu topik. Buku “Pengajaran Strategik” oleh Mohamad Fauzi Abu Bakar, Khairul Anuar Mohd Ali, dan Mok Soon Sang (2016) menyebutkan bahawa pembelajaran terbeza membantu murid mengetahui dengan lebih jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana ia berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelum ini. Ini membantu meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka terhadap topik tersebut.

Secara keseluruhan, pembelajaran terbeza adalah satu kaedah pengajaran yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian dan pembelajaran murid di Malaysia. Kajian dan buku-buku di atas menunjukkan bahawa pembelajaran terbeza membantu guru memahami keperluan individu setiap murid dalam kelas dan merancang pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan tersebut. Ini membantu meningkatkan tahap kefahaman dan penguasaan murid terhadap sesuatu topik serta mengekalkan motivasi dan minat mereka terhadap pembelajaran. Oleh itu, pembelajaran terbeza adalah satu kaedah pengajaran yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan di Malaysia.

Tiga jenis pembelajaran terbeza yang biasa digunakan adalah terbeza dari segi kandungan, terbeza dari segi proses, dan terbeza dari segi produk.


Terbeza dari segi kandungan
Pembelajaran terbeza dari segi kandungan melibatkan penggunaan kandungan yang berbeza-beza dalam pengajaran. Ini bermaksud, kandungan atau bahan pengajaran yang digunakan berbeza-beza antara satu murid dengan yang lain, berdasarkan keperluan individu. Contohnya, dalam kelas matematik, murid yang lemah dalam bahagian tertentu mungkin akan diberikan latihan yang lebih mudah, manakala murid yang lebih mahir mungkin diberikan latihan yang lebih mencabar.

Terbeza dari segi proses
Pembelajaran terbeza dari segi proses melibatkan penggunaan kaedah pengajaran yang berbeza-beza antara satu murid dengan yang lain, mengikut keperluan individu. Contohnya, beberapa murid mungkin memerlukan lebih banyak bantuan dari guru, manakala yang lain mungkin lebih selesa belajar secara mandiri. Oleh itu, kaedah pengajaran perlu disesuaikan dengan keperluan individu tersebut.

Terbeza dari segi produk
Pembelajaran terbeza dari segi produk melibatkan penggunaan hasil pembelajaran yang berbeza-beza untuk setiap murid. Ini bermaksud, murid yang berbeza akan menghasilkan hasil pembelajaran yang berbeza-beza, mengikut kebolehan dan keperluan mereka. Oleh itu, guru perlu menyesuaikan pengajaran dengan hasil pembelajaran yang diharapkan bagi setiap murid, dan memberikan tugasan atau ujian yang disesuaikan dengan kebolehan setiap murid.

Secara keseluruhan, pembelajaran terbeza membolehkan guru menyesuaikan pengajaran dengan keperluan individu setiap murid, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Melalui penggunaan kaedah pembelajaran yang berbeza-beza, guru dapat memastikan bahawa setiap murid dapat belajar pada tahap yang sesuai dengan kebolehan dan keperluan mereka, serta memaksimumkan potensi pembelajaran.

Untuk melaksanakan kaedah ini, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh guru untuk memastikan pembelajaran terbeza dapat dilakukan dalam kelas:
Mengenalpasti keperluan dan kebolehan murid
Sebelum merancang pengajaran, guru perlu mengenalpasti keperluan dan kebolehan setiap murid dalam kelas. Ini melibatkan pengumpulan data tentang prestasi akademik, kebolehan bahasa, minat, serta keperluan khas murid. Dengan memahami keperluan dan kebolehan murid, guru dapat merancang pengajaran yang bersesuaian dan memberi fokus pada aspek yang perlu ditingkatkan oleh murid.

Menyesuaikan pengajaran dengan keperluan murid
Setelah mengenalpasti keperluan dan kebolehan murid, guru perlu menyesuaikan pengajaran dengan keperluan setiap murid. Ini melibatkan menggunakan pelbagai strategi pengajaran seperti penggunaan bahan bantu mengajar yang berbeza, mengajar dalam kelompok kecil atau secara individu, serta memberi tugasan yang menarik minat murid. Guru juga perlu memberi perhatian khas kepada murid yang memerlukan bantuan tambahan dalam pembelajaran.


Mengekalkan motivasi dan minat murid
Pembelajaran terbeza memerlukan usaha guru untuk mengekalkan motivasi dan minat murid dalam pembelajaran. Ini melibatkan penggunaan kaedah pengajaran yang bervariasi dan menarik minat murid, serta memberi pujian dan penghargaan kepada murid yang berjaya. Guru juga perlu menunjukkan perhatian dan memberi sokongan kepada murid yang memerlukan bantuan tambahan.


Menilai pencapaian murid secara berterusan
Penilaian pencapaian murid secara berterusan adalah penting dalam pembelajaran terbeza. Guru perlu menggunakan kaedah penilaian yang berbeza untuk mengukur pencapaian murid, dan memberikan maklum balas yang menyeluruh kepada murid tentang prestasi mereka. Ini membantu murid untuk memahami kelemahan mereka dan memberi fokus pada aspek yang perlu diperbaiki.

Dalam kesimpulannya, pembelajaran terbeza dapat dilakukan dengan memahami keperluan dan kebolehan setiap murid dalam kelas, menyesuaikan pengajaran dengan keperluan setiap murid, mengekalkan motivasi dan minat murid, serta menilai pencapaian murid secara berterusan. Dengan kaedah pengajaran ini, murid akan dapat belajar dengan lebih efektif dan mencapai pencapaian yang lebih baik.

Rujukan:

Azmi, M. Z., & Abu Bakar, M. F. (2019). Kaedah Pengajaran & Pembelajaran. Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Abu Bakar, M. F., Ali, K. A. M., & Mok, S. S. (2016). Pengajaran Strategik. Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Mohamad Razelan, N. F., & Abu Bakar, N. (2020). Pembelajaran Terbeza: Kesan Terhadap Pencapaian dan Pembelajaran Murid di Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 45(2), 22-30.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool