Pembelajaran melalui visualisasi merujuk kepada penggunaan gambar, graf, carta, rajah dan objek visual lain dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep ini adalah sebahagian daripada teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme. Menurut teori pembelajaran kognitif, visualisasi membantu individu untuk menyelesaikan masalah dengan membolehkan mereka untuk memvisualisasikan alternatif dan membuat keputusan yang lebih baik. Sementara itu, teori konstruktivisme menekankan bahawa individu belajar dengan memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan persekitaran mereka dan membangun maklumat baru melalui pengalaman dan refleksi.

Contoh senario pengajaran dan pembelajaran menerusi visualisasi ialah semasa sesi kelas sains di sekolah menengah, guru menggunakan gambar dan video untuk mengajar pelajar tentang struktur sel. Guru menggunakan gambar mikroskop elektron untuk menunjukkan struktur sel dengan lebih terperinci. Guru juga menggunakan video animasi untuk membantu pelajar memahami pergerakan molekul dalam sel. Selain itu, guru memberikan model 3D sel kepada pelajar untuk membolehkan mereka mengenalpasti struktur sel secara fizikal.

Dengan menggunakan visualisasi ini, pelajar dapat memvisualisasikan konsep dengan lebih baik dan memahami struktur sel dengan lebih mendalam. Mereka dapat mengenalpasti dan mengingati nama dan fungsi setiap bahagian sel dengan lebih mudah dan jelas. Penggunaan gambar, video dan model 3D memudahkan pemahaman pelajar tentang struktur sel yang sukar untuk dipahami melalui pengajaran teks sahaja.

Penggunaan visualisasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu meningkatkan pemahaman dan prestasi pelajar. Dalam contoh senario di atas, penggunaan gambar, video dan model 3D membantu pelajar memvisualisasikan struktur sel dengan lebih jelas dan memahami konsep tersebut dengan lebih mendalam.

Dengan visualiser, anda dapat memaparkan sebarang lakaran atau demonstrasi Sains, RBT, lukisan dan apa sahaja objek maujud untuk dilihat oleh keseluruhan kelas. Paparan juga boleh dirakam dan dikongsikan untuk tujuan kemudian. Untuk dapatkan visualiser ini, hubungi:
wasap.my/60193048070/visualiser

Kajian menunjukkan bahawa penggunaan visualisasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi pelajar. Satu kajian yang dilakukan oleh Mayer dan Moreno (2002) menunjukkan bahawa pelajar yang diberikan bahan pengajaran dalam bentuk gambar dan animasi mempunyai prestasi yang lebih baik daripada mereka yang hanya diberikan teks sahaja. Selain itu, kajian lain oleh Paivio (1986) menunjukkan bahawa penggunaan gambar dapat meningkatkan daya ingatan dan kebolehan mengingat.

Oleh itu, penggunaan visualisasi dapat menjadi alat yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan gambar dan objek visual, pengajar dapat membantu pelajar untuk memvisualisasikan konsep dan memahami maklumat yang disampaikan. Selain itu, pelajar dapat menggunakan visualisasi untuk memudahkan pemahaman konsep yang sukar dan menyusun maklumat secara berkesan.

Dalam kesimpulannya, penggunaan visualisasi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan prestasi pelajar. Teori pembelajaran kognitif dan konstruktivisme menyokong penggunaan visualisasi dalam pembelajaran. Kajian telah menunjukkan bahawa penggunaan gambar dan objek visual dapat membantu meningkatkan daya ingatan, kebolehan mengingat dan kefahaman konsep pelajar. Oleh itu, penggunaan visualisasi adalah penting dalam pendidikan untuk membantu meningkatkan pembelajaran dan pemahaman pelajar.

Rujukan:
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Instruction, 12(1), 107-119.

Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford University Press.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool