• Pembelajaran jarak jauh semakin mendapat perhatian dalam sistem pendidikan Malaysia.
  • Microsoft Teams adalah platform pembelajaran jarak jauh yang popular di Malaysia.
  • Terdapat kelebihan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh seperti kemudahan akses dan pengurangan kos.
  • Terdapat juga cabaran dalam pembelajaran jarak jauh seperti masalah teknikal dan kurangnya interaksi sosial.
  • Pelbagai aplikasi dan platform telah digunakan untuk memastikan pembelajaran jarak jauh berjalan dengan lancar.
  • Teknologi mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pembelajaran jarak jauh di Malaysia.

Pembelajaran jarak jauh telah menjadi satu topik yang semakin mendapat perhatian dalam sistem pendidikan Malaysia. Terutamanya, pada masa kini yang terjejas oleh pandemik COVID-19, sistem pembelajaran jarak jauh telah menjadi norma dalam kebanyakan institusi pendidikan di seluruh negara.

Satu platform pembelajaran jarak jauh yang popular adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams membolehkan pelajar dan guru untuk berkomunikasi secara maya, berkongsi fail, dan menjalankan sesi pembelajaran secara langsung. Ia juga membolehkan pelajar dan guru untuk bekerjasama secara maya di dalam projek dan tugasan.

Selain daripada Microsoft Teams, terdapat banyak lagi aplikasi dan platform pembelajaran jarak jauh yang popular di Malaysia seperti Google Classroom dan Zoom. Menurut kajian oleh Wan Fatimah Wan Ahmad dan Azlina Mohd Kosnin dalam buku mereka bertajuk “Pembelajaran Jarak Jauh: Cabaran dan Peluang”, terdapat banyak kelebihan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Antara kelebihan tersebut adalah kemudahan akses, kebolehcapaian di mana-mana dan pada bila-bila masa, pengurangan kos, serta peningkatan daya saing dan kecekapan.

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Menurut kajian oleh Muhammad Kamarul Kabilan dan Norlidah Alias dalam buku mereka bertajuk “Pembelajaran Jarak Jauh: Cabaran dan Keberkesanannya”, cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh termasuklah masalah teknikal, masalah akses dan penggunaan teknologi yang tidak seragam, serta kurangnya interaksi sosial.

Hal ini telah menjadi salah satu perkara yang diambil berat oleh Kementerian Pendidikan dengan memperkasa pendidikan digital di Malaysia. Belanjawan 2023 memberikan peruntukan sebanyak RM55.2 bilion kepada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan terbesar untuk pembelajaran digital1. Belanjawan 2023 menyaksikan RM2.3 bilion untuk menaik taraf bangunan dan infrastruktur sekolah usang di 380 sekolah daif, penyelenggaraan kemudahan sekolah dan pembinaan kemudahan mesra OKU, dan pembinaan dewan terbuka untuk perhimpunan sekolah1. Selain itu, Belanjawan 2023 juga menyediakan 50,000 komputer riba kepada sekolah dan institusi pendidikan di bawah kementerian bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran digital12.

Oleh itu, walaupun terdapat kelebihan dan cabaran dalam pembelajaran jarak jauh, ia telah menjadi satu norma dalam pendidikan Malaysia pada masa kini. Pelbagai aplikasi dan platform telah digunakan untuk memastikan pembelajaran jarak jauh berjalan dengan lancar, termasuk Microsoft Teams. Seperti yang dinyatakan dalam kajian oleh Wan Fatimah Wan Ahmad dan Azlina Mohd Kosnin, teknologi mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pembelajaran jarak jauh di Malaysia.

Sumber:
Wan Fatimah Wan Ahmad and Azlina Mohd Kosnin. “Pembelajaran Jarak Jauh: Cabaran dan Peluang.” In Prosiding Persidangan Antarabangsa Ke-4 Pendidikan, Dakwah, dan Kepimpinan (PEKADA 2008), edited by Mohd Zahari Othman and Rosnani Ismail, 287-296. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.

Muhammad Kamarul Kabilan and Norlidah Alias. “Pembelajaran Jarak Jauh: Cabaran dan Keberkesanannya.” Malaysian Journal of Distance Education 8, no. 1 (2006): 67-79.

Rakaman Webinar Teach Digital School: Pembelajaran Jarak Jauh
Join untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
https://t.me/teachdigitalschool