Model pembelajaran bersepadu digital adalah satu pendekatan pengajaran yang semakin popular di kalangan pendidik dan pelajar. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaktiviti dan efektiviti pembelajaran, di mana guru berperanan sebagai fasilitator dan pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran digital terkini dan berkualiti tinggi. Model ini memberi kelebihan kepada pelajar dalam menguasai kemahiran teknologi dan membolehkan mereka belajar dengan lebih interaktif dan efektif.

Berikut adalah beberapa teori pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran:

  1. Teori Konstruktivisme: Teori ini mengatakan bahawa pembelajaran sepatutnya memberi tumpuan kepada usaha membina pengetahuan dan pengalaman baru, dan teknologi boleh digunakan untuk memudahkan pengalaman pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif.
  2. Teori Kognitivisme: Teori ini mengemukakan bahawa pembelajaran berlaku melalui proses mental yang kompleks, dan teknologi boleh digunakan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, melibatkan pemecahan masalah, dan membangunkan kemahiran kognitif.
  3. Teori ‘Connectivism’: Teori ini menekankan kepentingan hubungan antara individu dan sumber pembelajaran yang berbeza, termasuk teknologi, dan bagaimana hubungan ini boleh digunakan untuk membina rangkaian pengetahuan yang kuat.
  4. Teori Pembelajaran Berasakan Masalah: Teori ini mengajarkan bahawa pembelajaran berlaku melalui pemecahan masalah, dan teknologi boleh digunakan untuk menyediakan akses kepada sumber dan maklumat yang diperlukan untuk memecahkan masalah.
  5. Teori Pembelajaran Kolaboratif: Teori ini menekankan kepentingan kerjasama antara pelajar dalam pembelajaran, dan teknologi boleh digunakan untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi antara pelajar, guru, dan sumber pembelajaran lain.
  6. Teori Pembelajaran Berasaskan Permainan: Teori ini mengemukakan bahawa pembelajaran boleh ditingkatkan melalui penggunaan permainan dan simulasi, yang boleh membantu pelajar belajar melalui pengalaman langsung dan melibatkan pemecahan masalah yang lebih aktif.

Contoh penggunaan teknologi dalam model pembelajaran bersepadu digital termasuk penggunaan Microsoft Surface, Microsoft OneNote, Microsoft Teams, WhatsApp dan Telegram serta penggunaan Epson projector.

Cikgu Ruhana memanfaatkan Microsoft Surface untuk kegunaan PdP.
Anda boleh menghubungi Cikgu Ruhana untuk konsultansi gajet Pdp di
wasap.my/60132465412

Microsoft Surface adalah satu alat pengajaran yang fleksibel dan ringan, yang membolehkan guru untuk membuat dan berkongsi bahan pembelajaran secara digital dengan mudah. Pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran yang telah disediakan oleh guru, dan membuat catatan atau membuat aduan kepada guru dengan menggunakan aplikasi OneNote.

Dengan menggunakan Microsoft Teams, Dr Suhailah menyelitkan nota, panduan dan tugasan dalam Microsoft One Note di samping berbincang dengan murid secara maya menerusi Teams Chat.
Anda boleh menghubungi Dr Suhailah untuk konsultansi gajet Pdp di
wasap.my/60195050015

Microsoft Teams juga merupakan satu platform kolaboratif yang membolehkan guru untuk membuat kumpulan untuk berbincang dan berkongsi bahan pembelajaran dengan pelajar. Guru juga boleh mempersembahkan bahan pembelajaran dengan menggunakan Epson projector dalam kelas, dan membolehkan pelajar berinteraksi secara langsung dengan bahan yang dipaparkan.

Selain itu, aplikasi WhatsApp dan Telegram juga boleh digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dan pelajar, membolehkan mereka berhubung dan berkongsi bahan pembelajaran dengan mudah. Ini boleh membantu memudahkan proses pembelajaran dan berinteraksi di antara pelajar dan guru, terutamanya di masa pandemik COVID-19 ini di mana pembelajaran dalam talian menjadi pilihan utama.

Secara keseluruhan, model pembelajaran bersepadu digital membolehkan pelajar menguasai kemahiran teknologi dan belajar dengan lebih interaktif dan efektif. Dengan menggunakan teknologi dan aplikasi yang tepat, guru dan pelajar boleh meningkatkan kualiti pembelajaran dan memberi pengalaman pembelajaran yang lebih baik.

Join untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
https://t.me/teachdigitalschool