Dalam konteks pembelajaran, kreativiti menjadi salah satu faktor penting yang perlu diberikan perhatian. Bagaimanapun, setiap murid mempunyai kemampuan yang berbeza-beza dalam menghasilkan idea-idea kreatif dan inovatif. Oleh itu, guru perlu mencari kaedah untuk merangsang minda murid untuk berfikiran kreatif dan kreatif dalam bilik darjah.

Berikut adalah beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk merangsang minda murid untuk berfikiran kreatif dan kreatif dalam bilik darjah:

Persekitaran menarik serta bahan merangsang dapat meningkatkan kesediaan murid untuk beraktiviti dengan kreatif.

Memberi ruang kreativiti
Guru perlu memberikan ruang kreativiti kepada murid dalam pembelajaran. Ini boleh dilakukan dengan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Guru juga boleh menggalakkan murid untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak takut untuk membuat kesilapan.

Soalan dan teknik penyoalan terbuka merangsang murid untuk berfikir dengan pelbagai pilihan jawapan dan cara mencapai jawapan.

Memberi soalan-soalan terbuka
Guru perlu memberi soalan-soalan terbuka yang memerlukan murid untuk berfikir secara kreatif dan kreatif. Soalan-soalan ini akan memberi peluang kepada murid untuk mencuba pendekatan-pendekatan baru dan tidak terikat dengan cara-cara konvensional. Selain itu, guru perlu memberi perhatian kepada semua jawapan yang diberikan oleh murid, tanpa mengkritik atau mengecam sesiapa.

Memberi ruang untuk bereksperimen
Guru perlu memberi ruang kepada murid untuk bereksperimen. Ini bermakna murid harus diberikan peluang untuk mencuba dan menguji idea-idea mereka secara praktikal. Guru perlu memastikan murid mempunyai akses kepada bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk eksperimen. Selain itu, guru juga perlu memberi arahan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan dalam eksperimen tersebut.

Dengan adanya teknologi murid lebih mudah mencari bahan, mengakses internet untuk mencari maklumat serta menggunakan CANVA untuk menghasilkan bahan pembentangan yang kreatif.

Menggunakan teknologi
Guru perlu menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk merangsang minda murid untuk berfikir kreatif dan kreatif. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan perisian kreatif, video, permainan dan lain-lain. Teknologi ini dapat membantu murid memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah dan juga memberikan peluang kepada mereka untuk bereksperimen dengan cara-cara baru.

Pdp dengan murid menggunakan komputer di dalam kelas Cikgu Salina.

Memberi tugasan-tugasan kreatif
Guru perlu memberi tugasan-tugasan kreatif yang memerlukan murid untuk berfikir secara kreatif dan kreatif. Contohnya, tugasan yang memerlukan murid untuk membuat projek-projek yang menggunakan kreativiti dan inovasi dalam merealisasikan idea mereka. Tugasan-tugasan ini boleh dijadikan sebagai aspek penilaian di samping membolehkan murid untuk mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari dalam pembelajaran.

Kesimpulannya, merangsang minda murid untuk berfikiran kreatif dan kreatif dalam bilik darjah merupakan proses yang berterusan dan perlu mendapat perhatian khusus dari guru.

Ada pelbagai pilihan peralatan digital yang dapat membantu guru menjalankan aktiviti menarik untuk merangsang minda murid. Cikgu boleh dapatkan daripada ejen sah AR Edutech, Cikgu Salina. di:
wasap.my/601132314500/gajetpdpdigital