Dalam era pendidikan abad ke-21, guru perlu menyediakan bahan aktiviti pembelajaran berkualiti yang sesuai dengan keperluan dan minat murid. Bahan aktiviti pembelajaran berkualiti ialah bahan yang dapat menarik perhatian, meningkatkan motivasi, memupuk kemahiran berfikir kritis dan kreatif, serta menggalakkan kerjasama dan interaksi antara murid. Bahan aktiviti pembelajaran berkualiti juga perlu memenuhi standard kurikulum, objektif pembelajaran, dan hasil pembelajaran yang dikehendaki.

Bagaimana guru boleh menyediakan bahan aktiviti pembelajaran berkualiti? Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diikuti:
Menentukan topik dan isi kandungan yang hendak diajar. Guru perlu merujuk kepada dokumen kurikulum seperti sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, dan dokumen standard prestasi untuk mengetahui skop dan kedalaman isi kandungan yang perlu disampaikan kepada murid.
Menentukan kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan topik dan isi kandungan. Guru perlu memilih kaedah dan teknik pengajaran yang dapat menampung pelbagai gaya pembelajaran murid, mengambil kira tahap kemahiran, pengetahuan sedia ada, dan kepelbagaian budaya murid. Antara kaedah dan teknik pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti flipped classroom, problem based learning, inquiry based education, cooperative learning, dan sebagainya.
Menyediakan bahan aktiviti pembelajaran yang menarik dan bermakna. Guru perlu menyediakan bahan aktiviti pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian murid, serta memberi makna dan relevan dengan kehidupan sebenar murid. Bahan aktiviti pembelajaran boleh berbentuk teks, gambar, grafik, video, audio, animasi, simulasi, kuiz, permainan, projek, eksperimen, dan sebagainya. Guru juga perlu memastikan bahan aktiviti pembelajaran mempunyai kualiti yang baik dari segi ketepatan fakta, kesesuaian bahasa, ketelusan sumber, dan kebolehcapaian teknologi.
Menyokong bahan aktiviti pembelajaran dengan rujukan yang sahih. Guru perlu menyertakan rujukan yang sahih untuk menyokong bahan aktiviti pembelajaran yang disediakan. Rujukan boleh berbentuk teori, kajian, atau kertas kerja yang berkaitan dengan topik dan isi kandungan yang diajar. Rujukan juga boleh membantu murid untuk mendalami pengetahuan dan mengembangkan pemikiran mereka secara ilmiah.

Terdapat beberapa orang cikgu di Malaysia yang sentiasa berkongsi bahan pengajaran mereka di media sosial dan platform lain. Berikut adalah beberapa contoh:

 1. Cikgu Norhafizah Mohd Salleh – SMK Bukit Jelutong, Selangor Cikgu Norhafizah sering berkongsi bahan pengajaran Matematik dan Sains di laman Facebooknya. Beliau menyediakan video pembelajaran, nota dan latihan yang sangat membantu pelajar dalam memahami konsep tersebut.
 2. Cikgu Mohd Asyraf Abd Ghani – SMK Taman Universiti 2, Johor Cikgu Asyraf sering berkongsi bahan pengajaran Geografi di laman Instagram dan YouTube. Beliau menggunakan teknologi animasi untuk menjelaskan konsep Geografi dengan lebih jelas dan menarik.
 3. Cikgu Siti Hajar Ismail – SK Bandar Baru Salak Tinggi, Selangor Cikgu Siti Hajar sering berkongsi bahan pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di laman Facebook dan YouTube. Beliau menyediakan video pembelajaran, aktiviti dan nota yang sangat membantu pelajar dalam memperbaiki kemahiran membaca dan menulis.
 4. Cikgu Muhammad Zulfadhli Mohd Nazir – SMK Tunku Abdul Rahman, Negeri Sembilan Cikgu Zulfadhli sering berkongsi bahan pengajaran Sejarah di laman Instagram dan YouTube. Beliau menggunakan teknologi animasi untuk menjelaskan konsep Sejarah dengan lebih jelas dan menarik.

Dalam kesemua contoh di atas, cikgu-cikgu tersebut tidak hanya memberikan bahan pengajaran yang berkualiti tetapi juga menggunakan teknologi untuk memudahkan pembelajaran dan memperkukuhkan pemahaman pelajar. Tindakan mereka dalam berkongsi bahan pengajaran juga dapat memberikan inspirasi kepada cikgu-cikgu lain untuk melakukan perkongsian bahan pengajaran secara terbuka dan membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di Malaysia.

Anak murid Cikgu Zanita berkongsi kegembiraan menggunakan peralatan digital yang disediakan. Selain bahan pembelajaran, peralatan digital juga mampu mempersembahkan bahan dengan baik di samping menjadi daya penarik untuk murid berinteraksi dengan bahan. Anda boleh mendapatkan Surface dan projector slim EPSON dengan menghubungi:
wasap.my/60197285424/gajetdigital

Berikut adalah kepentingan peralatan digital dalam mempersembahkan bahan pembelajaran:

 1. Menarik minat pelajar – Penggunaan peralatan digital dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menarik minat pelajar untuk mempelajari topik yang diajar. Peralatan seperti projektor dapat menampilkan gambar dan video yang membantu menghidupkan topik yang dijelaskan.
 2. Memperkukuhkan pemahaman – Penggunaan peralatan digital seperti komputer atau tablet memudahkan pelajar untuk mengakses maklumat atau bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan. Dengan akses yang mudah, pelajar dapat memperkukuhkan pemahaman mereka mengenai topik yang dipelajari.
 3. Menjimatkan masa – Penggunaan peralatan digital memudahkan penyediaan bahan pengajaran dan mengurangkan masa yang diambil untuk menyiapkan bahan pengajaran secara tradisional seperti penggunaan papan tulis. Dengan menggunakan peralatan digital, guru dapat mempersiapkan dan menyampaikan bahan pengajaran dengan lebih pantas dan mudah.
 4. Memperkayakan pengajaran – Peralatan digital seperti aplikasi dan perisian boleh digunakan untuk memperkayakan pengajaran dengan cara yang lebih kreatif. Guru dapat menggunakan aplikasi dan perisian untuk membuat aktiviti dan permainan yang dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang topik yang diajar.

Penggunaan peralatan digital dalam kelas juga dapat membantu pelajar memperoleh kemahiran teknologi yang diperlukan dalam dunia yang semakin berkembang. Oleh itu, kepentingan peralatan digital dalam pembelajaran semakin penting dan harus diberi perhatian dalam sistem pendidikan Malaysia.

Sumber rujukan:

 1. Yusuf, M. O., Adesina, O. A., & Ayodele, K. O. (2017). Quality of Teaching and Learning Materials for Basic Science Instruction in Primary Schools in Nigeria. Journal of Education and Practice, 8(10), 112-118.
 2. UNICEF. (2016). Guidelines for the Preparation of Quality Learning Materials. Retrieved from https://www.unicef.org/philippines/sites/unicef.org.ph/files/2018-01/Guidelines-for-Preparation-of-Quality-Learning-Materials.pdf
 3. Ismail, M. (2018). Pembelajaran Aktif: Satu Pendekatan Pembelajaran Berkualiti. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(2), 53-58.
 4. Harun, N. F., & Mahmud, N. (2019). Pembelajaran Aktif: Amalan Terbaik dalam Meningkatkan Prestasi Pelajar. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 99-105.
 5. Siti Aisyah Md. Ali, Mohd Fauzi Mohd Sam & Nor Azizi Mohammad (2019). Kesan Penggunaan Peralatan Pembelajaran Digital dalam P&P. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16(2), 19-40.
 6. Abdul Halim Abdullah & Noriza Mohd Jamal (2018). The Use of Digital Tools in Teaching and Learning in Malaysian Higher Education Institutions. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(2), 23-45.
 7. Nor Ain Mohd Yusoff & Siti Fatimah Mohamad Amin (2017). Pembelajaran Digital dalam Kalangan Pelajar: Satu Analisis di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(2), 23-29.
 8. Lim, C. P., & Chai, C. S. (2008). Teachers’ pedagogical beliefs and their planning and conduct of computer-mediated classroom lessons. British Journal of Educational Technology, 39(5), 807-828.