Media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang popular dan digemari oleh generasi muda masa kini. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk berkongsi maklumat, idea, pendapat dan hiburan, tetapi juga boleh dimanfaatkan sebagai medium pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR) yang dilaksanakan akibat pandemik COVID-19, media sosial boleh menjadi salah satu cara untuk menarik minat pelajar dalam subjek yang dianggap sukar atau membosankan.

Menurut kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 2020, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar dalam melaksanakan PdPR, antaranya ialah masalah akses internet, kurangnya bahan pengajaran, kesukaran mengurus masa, kurangnya interaksi dan motivasi serta kehilangan minat dalam pembelajaran. Oleh itu, media sosial boleh menjadi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan cara yang lebih menarik dan menyeronokkan.

Beberapa kelebihan menggunakan media sosial dalam PdPR ialah:
Media sosial membolehkan guru dan pelajar berinteraksi secara dua hala dengan lebih mudah dan cepat. Guru boleh memberi maklum balas, bimbingan, pujian dan galakan kepada pelajar secara langsung atau tidak langsung. Pelajar pula boleh bertanya, memberi komen, berkongsi pendapat dan menyuarakan masalah mereka dengan lebih berani dan bebas.

Media sosial membolehkan guru mengadaptasikan pengajaran mereka mengikut keperluan dan minat pelajar. Guru boleh menggunakan pelbagai jenis media seperti video, audio, gambar, animasi, grafik dan sebagainya untuk menyampaikan isi kandungan subjek dengan lebih menarik dan mudah difahami. Guru juga boleh menggunakan bahasa yang lebih santai, lucu dan kreatif untuk menarik perhatian pelajar.

Media sosial membolehkan pelajar belajar secara kolaboratif dan kooperatif dengan rakan-rakan mereka. Pelajar boleh membentuk kumpulan pembelajaran, berbincang, berkolaborasi dan berkongsi idea melalui media sosial. Pelajar juga boleh melihat contoh-contoh kerja rakan-rakan mereka yang baik dan belajar daripada mereka. Ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan kritikal pelajar.

Media sosial membolehkan pelajar belajar secara kendiri dan berpusatkan pelajar. Pelajar boleh mengakses bahan-bahan pengajaran yang disediakan oleh guru atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan subjek mereka pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Pelajar juga boleh mengawal kadar pembelajaran mereka sendiri mengikut kebolehan dan keperluan mereka. Ini dapat meningkatkan kemahiran kendiri, inisiatif dan refleksi pelajar.

Beberapa contoh guru Malaysia menggunakan media sosial untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah:
Norhailmi Abdul Mutalib, guru Sains di SMK Jerlun di Alor Setar, Kedah, menggunakan pelbagai platform dalam talian seperti blog, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mengajar pelajar-pelajarnya. Beliau merakamkan eksperimen sains yang mudah dan menarik, dan memuat naiknya di media sosial dengan lagu-lagu popular. Video-video beliau mendapat jutaan tontonan dan pujian dari netizen. Beliau percaya bahawa penggunaan media sosial dapat meningkatkan minat pelajar terhadap sains dan membekalkan mereka dengan kemahiran abad ke-21.

Claudius Upin Lonsiong Jr, guru Bahasa Inggeris di SMK Rancha-Rancha di Labuan, menggunakan aplikasi Zoom untuk mengadakan kelas maya dengan pelajar-pelajarnya semasa pandemik Covid-19. Beliau juga menggunakan aplikasi seperti Kahoot!, Quizizz dan Padlet untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Beliau berkata bahawa penggunaan media sosial dapat menangkap perhatian pelajar dan membantu mereka menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik.

Nurul Hidayah Mohd Zaini, guru Bahasa Melayu di Kolej Pendidikan Guru Perlis, menggunakan Facebook sebagai platform untuk mengajar pelajar-pelajarnya tentang penulisan karangan. Beliau membuat kumpulan Facebook khas untuk setiap kelasnya dan meminta pelajar-pelajarnya untuk menulis karangan berdasarkan topik yang diberikan. Pelajar-pelajar kemudian boleh memberi komen dan maklum balas kepada karangan rakan-rakan mereka. Beliau mendapati bahawa penggunaan media sosial dapat meningkatkan motivasi pelajar dan memperbaiki kemahiran penulisan mereka.

Namun, penggunaan media sosial sebagai medium pembelajaran juga memerlukan perancangan dan pengurusan yang baik agar tidak menimbulkan masalah atau kesan negatif kepada pelajar. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar dalam menggunakan media sosial adalah isu keselamatan data, kredibiliti sumber maklumat, gangguan daripada unsur-unsur tidak berkaitan, dan ketagihan terhadap media sosial. Oleh itu, guru dan pelajar perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti menetapkan tetapan privasi yang sesuai, memilih sumber maklumat yang sahih dan boleh dipercayai, mengehadkan masa penggunaan media sosial, dan mengamalkan etika komunikasi yang sopan dan bertanggungjawab. Dengan cara ini, media sosial boleh menjadi alat pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan tanpa mengorbankan kualiti pengajaran dan pembelajaran di rumah.

Join untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
https://t.me/teachdigitalschool