Pendidikan adalah aspek penting dalam perkembangan individu muda, tetapi tidak jarang pelajar menghadapi cabaran dalam proses pembelajaran mereka. Masalah pembelajaran murid adalah isu kompleks yang melibatkan pelbagai faktor, dan memerlukan pendekatan holistik untuk penyelesaiannya. Artikel ini akan membincangkan beberapa masalah pembelajaran murid yang umum dihadapi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta beberapa pendekatan penyelesaian berdasarkan kajian dan penyelidikan terkini.

Masalah-Masalah Pembelajaran Murid yang Umum

 1. Gangguan Perhatian dan Hiperaktiviti (ADHD): Kajian oleh Barkley (2006) mengenal pasti masalah ADHD sebagai punca utama kesukaran dalam menumpukan perhatian dan mengawal impuls. Ini boleh mengganggu proses pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah.
 2. Disleksia: Penyelidikan oleh Lyon (2003) menggariskan bahawa disleksia adalah masalah kesukaran membaca, mengeja, dan menghubungkan bunyi-bunyi dengan simbol-simbol tulisan. Ini boleh menghambat perkembangan kemahiran membaca murid.
 3. Masalah Emosi dan Sosial: Beberapa pelajar menghadapi masalah emosi seperti kecemasan dan kemurungan, yang boleh mengganggu proses pembelajaran mereka. Penyelidikan oleh Rimm-Kaufman & Pianta (2000) menunjukkan hubungan yang kuat antara kesejahteraan emosi dengan pencapaian akademik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masalah Pembelajaran Murid

 1. Faktor Individu: Setiap pelajar mempunyai keperluan pembelajaran yang unik. Bakat, minat, dan gaya pembelajaran mereka berbeza-beza. Kajian oleh Dunn & Dunn (1992) menunjukkan bahawa menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran murid boleh membantu meningkatkan pencapaian.
 2. Faktor Keluarga: Kajian oleh Epstein (2001) menekankan bahawa sokongan dan penglibatan keluarga dalam pendidikan memainkan peranan penting dalam kejayaan pembelajaran murid. Keluarga yang memberi dorongan dan pengiktirafan dapat membina motivasi dan keyakinan murid.
 3. Faktor Sekolah: Faktor seperti saiz kelas, kualiti pengajaran, dan sokongan rakan sekelas juga mempengaruhi pengalaman pembelajaran. Penyelidikan oleh Hattie (2009) menunjukkan bahawa guru yang berkesan dan persekitaran pembelajaran yang positif mempunyai impak yang besar.

Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kajian dan Penyelidikan

 1. Pembelajaran Berdasarkan Individu: Pendekatan ini mengiktiraf perbezaan antara pelajar dan menyesuaikan kaedah pembelajaran mengikut keperluan individu. Model Pembelajaran Berpusatkan Murid oleh Vygotsky (1978) memberi tumpuan kepada bimbingan dan sokongan guru dalam zon perkembangan sebenar murid.
 2. Penglibatan Keluarga: Kerjasama antara sekolah dan keluarga adalah penting. Program seperti “Program Ikhtiar Guru Kelas” yang dikaji oleh Henderson & Mapp (2002) menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam proses pembelajaran.
 3. Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran: Penggunaan teknologi, seperti aplikasi pembelajaran interaktif, boleh membantu menarik minat pelajar dan memberikan pendekatan yang berbeza kepada pembelajaran (Clark & Mayer, 2016).
Promosi khas laptop refurbished. Diskaun BESAR – BESARAN sempena bulan Merdeka.
Hubungi:
wasap.my/60193048070/refurb

Dalam kesimpulannya, masalah pembelajaran murid adalah realiti dalam sistem pendidikan. Penghayatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini dan pengetahuan tentang pendekatan-pendekatan yang berkesan dapat membantu mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dan berkesan bagi semua pelajar.

Rujukan:

 • Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford Press.
 • Lyon, G. R. (2003). Reading development, reading difficulties, and reading instruction: Educational and public health issues. Journal of School Psychology, 41(4), 315-331.
 • Rimm-Kaufman, S. E., & Pianta, R. C. (2000). An ecological perspective on the transition to kindergarten: A theoretical framework to guide empirical research. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(5), 491-511.
 • Dunn, R., & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3-6. Allyn & Bacon.
 • Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Westview Press.
 • Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
 • Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement. National Center for Family & Community Connections with Schools.
 • Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool