Guru pada era ini menghadapi pelbagai cabaran dalam memikul tanggungjawab yang tidak berkaitan dengan pengajaran dalam kelas. Seterusnya, seseorang guru juga menghadapi cabaran dalam menyesuaikan diri dalam perkembangan era globalisasi terutamanya dalam penggunaan alatan yang semakin canggih dalam sesi pengajaran. Ada juga cabaran baru yang timbul akibat pandemik Covid-19 seperti sesi persekolahan yang terpaksa ditangguhkan beberapa kali dan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) bagi mengekang penularan virus di institusi pendidikan.

Guru masa kini menghadapi pelbagai cabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Antara cabaran yang dihadapi ialah:

  • Menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan teknologi pendidikan yang berterusan dan pantas.
  • Menangani kepelbagaian pelajar dari segi kebolehan, minat, latar belakang sosio-budaya dan keperluan khas.
  • Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, kreatif dan inovatif untuk mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki.
  • Mengurus stres dan tekanan kerja yang tinggi akibat daripada beban tugas, tanggungjawab dan harapan dari pihak pentadbiran, ibu bapa dan masyarakat.
  • Membina hubungan profesional yang baik dengan rakan sekerja, pentadbir, ibu bapa dan pelajar serta menjaga etika dan integriti profesion.

Oleh itu, guru perlu mempunyai strategi dan sikap yang positif untuk mengekalkan semangat dan motivasi terhadap profesion keguruan. Antara strategi yang boleh dilakukan oleh guru adalah seperti berikut:

  • Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional. Guru perlu sentiasa menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional melalui pembelajaran sepanjang hayat, kursus-kursus latihan, seminar, bengkel, persidangan dan sebagainya. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional, guru akan lebih yakin, kompeten dan berdaya saing dalam melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran. Cikgu boleh mengikut Youtube Channel untuk mengikuti webinar berkaitan pendidikan di Youtube Channel AR Edutech atau melalui kumpulan Telegram Teach DIgital School.
Subscribe: https://www.youtube.com/@aredutech4963
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool
  • Membina hubungan baik dengan pelajar, ibu bapa, rakan sekerja dan pihak pengurusan sekolah. Guru perlu membina hubungan baik dengan pelajar, ibu bapa, rakan sekerja dan pihak pengurusan sekolah kerana mereka adalah rakan kongsi dalam proses pendidikan. Dengan membina hubungan baik, guru akan mendapat sokongan, bantuan, maklum balas, penghargaan dan pengiktirafan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini akan memberi dorongan dan kepuasan kepada guru dalam menjalankan profesion keguruan.
  • Menjaga kesihatan fizikal dan mental. Guru perlu menjaga kesihatan fizikal dan mental kerana kesihatan adalah aset yang penting dalam profesion keguruan. Guru perlu mengamalkan gaya hidup sihat, makan makanan berkhasiat, bersenam secara berkala, berehat yang cukup, menguruskan stres dengan baik dan sebagainya. Dengan menjaga kesihatan fizikal dan mental, guru akan lebih bertenaga, ceria, cergas dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas profesion keguruan.
  • Menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan kokurikulum. Guru perlu menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan kokurikulum yang disediakan oleh sekolah atau organisasi luar kerana aktiviti-aktiviti ini dapat memberi peluang kepada guru untuk meluaskan pengalaman, meningkatkan kemahiran sosial, menimba ilham, mengekspresikan bakat, mengisi masa lapang dengan bermanfaat dan sebagainya. Dengan menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan kokurikulum, guru akan lebih bersemangat, bermotivasi dan berinovatif dalam profesion keguruan.
  • Menyemai nilai-nilai murni dan etika profesional. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni dan etika profesional dalam diri kerana nilai-nilai murni dan etika profesional adalah asas yang penting dalam profesion keguruan. Guru perlu mengamalkan nilai-nilai murni seperti amanah, ikhlas, jujur, bertanggungjawab, hormat-menghormati, kasih sayang, toleransi dan sebagainya. Guru juga perlu mengamalkan etika profesional seperti berdedikasi, berdisiplin, beretika, berkualiti, berintegriti, bersikap terbuka dan sebagainya. Dengan menyemai nilai-nilai murni dan etika profesional, guru akan lebih bermaruah, berwibawa dan disegani dalam profesion keguruan.
Apa kelebihan visualiser ni?
Paparkan buku teks / buku latihan tanpa perlu laptop atau fon
Boleh jadi overhead camera utk online class atau Experiment (sains, hands on RBT)

Kelebihan extra
HD Camera
Zoom
Auto setting rotation, clarity
Ada mouse dan remote control
Boleh record (+memory card)
Ade mini flash light
Mai dapatkan satu visualiser untuk diri anda, Cemerlang PdP akan bermula!
Hubungi: wasap.my/60193048070/visualiser