Memberi maklum balas bermakna kepada murid adalah satu aspek yang penting dalam proses pembelajaran. Maklum balas ini boleh memberikan pendedahan kepada murid tentang kebaikan dan keburukan prestasi mereka dalam pembelajaran. Dalam artikel ini, akan dibincangkan tentang betapa pentingnya memberi maklum balas bermakna kepada murid di Malaysia, serta beberapa penelitian dan buku yang berkaitan dengan topik ini.

Menurut kajian yang dijalankan oleh Norzalinda Abdul Wahab et al. (2019), memberi maklum balas yang bermakna dapat membantu dalam meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan mencapai kejayaan dalam pembelajaran. Maklum balas yang bermakna ini memberikan murid penjelasan yang jelas tentang kelemahan dan kekuatan mereka, serta cadangan untuk meningkatkan prestasi mereka. Oleh itu, memberi maklum balas yang bermakna boleh membantu murid memahami tahap prestasi mereka dan memperbaiki kelemahan mereka dalam pembelajaran.

Setiap maklumbalas, perlu jelas penerangan untuk pembetulan, langkah penambahbaikan serta harapan guru disampaikan sebaiknya. Cikgu Azlina sentiasa pastikan murid faham aspek apa yang mereka perlu baiki. Walaupun membetulkan hasil kerja murid secara digital, namun beliau berjaya memberikan maklumat dengan efektif.

Selain itu, menurut buku “Pembelajaran dan Pengajaran” karya Mohd. Nor bin Mahmud (2013), memberi maklum balas yang bermakna juga membantu dalam membina hubungan yang baik antara guru dan murid. Maklum balas yang bermakna membolehkan guru memahami keperluan dan kehendak murid serta memberikan sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai matlamat pembelajaran.

Cikgu Azlina menggunakan Classpoint untuk memantau prestasi pelajar dan dari masa ke semasa, beliau sentiasa memberikan maklumbalas secara maya.
Ada kalanya, Cikgu Azlina menggunakan Quizizz.

Selain itu, memberi maklum balas yang bermakna juga dapat meningkatkan kefahaman murid tentang topik yang dipelajari. Kajian yang dijalankan oleh Siti Rahayu Hussin et al. (2019) menunjukkan bahawa maklum balas yang bermakna dapat membantu murid memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep yang dipelajari. Maklum balas yang diberikan dengan jelas dan terperinci membantu murid memahami kelemahan dan kekuatan mereka dalam pembelajaran.

Namun, penting juga untuk diingat bahawa memberi maklum balas yang bermakna bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kejayaan murid dalam pembelajaran. Faktor lain seperti faktor dalaman (seperti keupayaan kognitif dan motivasi) dan faktor luaran (seperti persekitaran pembelajaran dan sokongan keluarga) juga memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran murid.

Secara keseluruhannya, memberi maklum balas yang bermakna adalah satu aspek yang penting dalam pembelajaran di Malaysia. Maklum balas yang bermakna dapat membantu meningkatkan motivasi, memperbaiki pemahaman, dan membina hubungan yang baik antara guru dan murid. Oleh itu, para guru perlu memberi maklum balas yang bermakna dengan teliti dan memberi sokongan yang diperlukan untuk membantu murid mencapai matlamat pembelajaran mereka.

Memberikan maklum balas yang bermakna dan konstruktif kepada murid dapat membantu meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara untuk memberikan maklum balas yang bermakna dan konstruktif dengan berkesan:

  1. Fokus pada kekuatan dan kelemahan: Berikan maklum balas yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Berikan contoh yang spesifik dan terperinci tentang prestasi mereka dan berikan cadangan untuk meningkatkan prestasi mereka.
  2. Berikan maklum balas secepat mungkin: Berikan maklum balas dengan segera selepas prestasi murid dinilai. Ini membolehkan murid memperbaiki prestasi mereka dengan cepat dan mengelakkan mereka membuat kesalahan yang sama dalam pembelajaran.
  3. Berikan maklum balas secara peribadi: Berikan maklum balas secara peribadi kepada murid. Ini membolehkan mereka memahami maklum balas dengan lebih baik dan mengurangkan rasa malu atau tertekan jika maklum balas diberikan di hadapan rakan sekelas.
  4. Gunakan bahasa yang mudah difahami: Pastikan maklum balas yang diberikan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid. Hindari menggunakan perkataan yang kompleks dan teknikal yang sukar difahami oleh murid.
  5. Fokus pada tindakan yang boleh diambil: Berikan cadangan dan tindakan yang jelas yang boleh diambil oleh murid untuk meningkatkan prestasi mereka. Ini memberi mereka arahan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki prestasi mereka.
  6. Berikan pengiktirafan: Berikan pengiktirafan kepada murid untuk kejayaan mereka dalam pembelajaran. Ini memberi mereka keyakinan dan motivasi untuk terus berusaha dan mencapai matlamat pembelajaran.
Cikgu Azlina berkongsi kepada rakan-rakan kaedah memberikan maklum balas konstruktif untuk murid.
Untuk mendapatkan khdimat nasihat, perkongsian dan terutamanya peralatan digital yang digunakan oleh Cikgu Azlina, anda boleh hubungi:
www.wasap.my/60137755256

Dengan mengamalkan kaedah-kaedah ini, para guru dapat memberikan maklum balas yang bermakna dan konstruktif dengan berkesan kepada murid. Maklum balas yang bermakna dapat membantu meningkatkan motivasi dan pemahaman murid dalam pembelajaran.

Rujukan:

  1. Norzalinda Abdul Wahab, Wan Mohd Shafiq Wan Yusoff, Mohd Anwar Mohd Zaini, Siti Nur Hidayah Rosli, & Zulkifli Osman. (2019). The impact of meaningful feedback on students’ motivation in learning English as a second language. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(28), 14-27.
  2. Mohd. Nor bin Mahmud. (2013). Pembelajaran dan Pengajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  3. Siti Rahayu Hussin, Rohaida Mohd. Saat, & Fatin Ilyani Mohd Zainudin. (2019). The effects of meaningful feedback on students’ understanding of quadratic functions. Journal of Technical Education and Training, 11(2), 58-66.
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool