Pembelajaran adalah suatu proses yang penting dalam kehidupan manusia. Ia membuka pintu kepada pengetahuan baru, memupuk kemahiran, dan mendorong perkembangan minda. Walaupun terdapat pelbagai pendekatan dalam proses pembelajaran, aktiviti hands-on atau pengalaman praktikal telah terbukti sebagai satu kaedah yang berkesan dalam memperkukuhkan pembelajaran.

Aktiviti hands-on merangkumi penglibatan fizikal di mana pelajar secara langsung menyentuh, mengendalikan, dan mengalami konsep atau objek yang dipelajari. Ini dapat melibatkan eksperimen saintifik, projek kreatif, simulasi, dan permainan yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan bahan pengajaran secara langsung. Kelebihan pengalaman praktikal ini adalah tidak dapat dinafikan, dan terdapat banyak bukti dan penyelidikan yang menyokong kepentingannya dalam pembelajaran.

Salah satu kajian yang menunjukkan keberkesanan aktiviti hands-on adalah kajian yang dilakukan oleh Dr. David Kolb, seorang psikolog terkenal dalam bidang pendidikan. Beliau membangunkan konsep “kitar pembelajaran” yang melibatkan empat fasa penting: pengalaman konkrit, refleksi, pemahaman konsep, dan aplikasi dalam situasi baru. Beliau mendapati bahawa pengalaman langsung dan praktikal dalam pembelajaran adalah penting bagi pelajar untuk memahami dan menghayati konsep-konsep yang dipelajari.

Promosi khas laptop refurbished untuk keperluan anak-anak yang ingin sambung belajar,
Hubungi:
wasap.my/60193048070/refurb

Selain itu, buku “Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development” oleh David A. Kolb juga memberi penekanan terhadap pentingnya pengalaman praktikal dalam pembelajaran. Beliau berhujah bahawa pelajar yang terlibat secara langsung dengan bahan pengajaran akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan kemahiran yang lebih baik dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka.

Aktiviti hands-on juga memberikan peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran kreativiti, pemecahan masalah, dan kerjasama. Dalam buku “The Cambridge Handbook of the Learning Sciences” yang diedit oleh R. Keith Sawyer, terdapat penekanan terhadap pentingnya aktiviti hands-on dalam memupuk kemahiran kreatif dan pemecahan masalah. Melalui pengalaman praktikal, pelajar didorong untuk berfikir secara kreatif, mencari penyelesaian alternatif, dan menghadapi cabaran yang nyata. Ini membantu mereka mengembangkan daya kreativiti dan kemahiran pemecahan masalah yang penting dalam dunia moden yang kompleks.

Aktiviti hands-on subjek Pertanian menyediakan bahan-bahan asli untuk melihat kesan serapan kepada tumbuhan / pokok.

Dalam konteks pendidikan sains, aktiviti hands-on juga telah mendapat pengiktirafan sebagai kaedah yang paling efektif. Kajian oleh National Research Council (NRC) di Amerika Syarikat telah menggariskan bahawa pengalaman praktikal dalam sains membantu pelajar memahami konsep sains dengan lebih baik. Pelajar yang terlibat secara aktif dalam eksperimen dan pengalaman praktikal memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep sains dan mengingati maklumat untuk jangka masa yang lebih lama.

Secara keseluruhan, aktiviti hands-on memberikan kelebihan yang signifikan dalam pembelajaran. Melalui pengalaman praktikal, pelajar dapat menggabungkan teori dengan aplikasi praktikal, memahami konsep dengan lebih mendalam, mengembangkan kemahiran kreatif dan pemecahan masalah, serta meningkatkan daya ingatan mereka. Buku-buku dan penyelidikan yang disebutkan di atas memberikan bukti kukuh terhadap kepentingan pengalaman praktikal dalam pembelajaran.

Hasil serapan yang dapat dilihat murid mudah untuk murid memahami bagaimana penyerapan berlaku. Hal ini penting dalam menentukan larutan baja yang sesuai untuk pokok.

Dalam dunia pendidikan masa kini, penting bagi pendidik untuk menggalakkan dan memperluaskan penggunaan aktiviti hands-on dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui penyediaan pengalaman praktikal yang bermakna, pelajar akan dapat mencapai pembelajaran yang lebih baik, mendorong minat dalam pembelajaran, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia moden yang kompleks.

Rujukan:

  1. Kolb, D. A. (2015). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.
  2. Sawyer, R. K. (Ed.). (2014). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences.
  3. National Research Council. (2009). Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits.

Sila ambil perhatian bahawa artikel ini adalah simulasi dan rujukan di atas tidak mengandungi pautan atau butiran penerbitan sebenar. Jika anda ingin mencari maklumat lanjut, disarankan untuk merujuk kepada buku-buku dan sumber yang sebenar.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool