Pendidikan yang berkualiti merupakan asas utama untuk memastikan perkembangan dan kemajuan sesebuah negara. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia, salah satu aspek yang penting adalah pengurusan guru yang berkesan. Dalam era perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat, inovasi dalam pengurusan guru menjadi keperluan yang semakin penting. Inovasi ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi pengurusan guru, tetapi juga memperkukuhkan kesepaduan, perkongsian maklumat, dan kolaborasi dalam kalangan para pendidik.

Satu daripada inovasi penting dalam pengurusan guru adalah penggunaan sistem pengurusan maklumat guru (SPMG) yang bersepadu. SPMG membolehkan sekolah untuk mengurus dan menyimpan data penting berkaitan guru seperti maklumat peribadi, kelayakan, dan rekod prestasi. Dengan adanya GMS, urusan pengurusan guru seperti pengemaskinian maklumat, pemantauan kehadiran, dan penilaian prestasi guru dapat dilakukan dengan lebih sistematik dan berkesan. Guru-guru juga dapat mengakses dan mengemaskini maklumat peribadi mereka dengan mudah melalui platform GMS ini.

Selain itu, inovasi pengurusan guru juga melibatkan penggunaan aplikasi dan platform digital untuk memudahkan komunikasi dan perkongsian maklumat antara guru, pentadbir sekolah, dan ibu bapa. Contohnya, aplikasi pesanan teks dan platform berkomunikasi dalam talian membolehkan guru dan ibu bapa berhubung secara langsung untuk berkongsi perkembangan pelajar dan maklumat penting berkaitan dengan sekolah. Guru juga dapat menggunakan aplikasi pembelajaran dalam talian untuk menyampaikan bahan pembelajaran interaktif kepada pelajar di dalam dan di luar bilik darjah.

Selain itu, penggunaan inovasi teknologi seperti pembelajaran berpusatkan guru (PBG) dan pembelajaran berpusatkan pelajar (PBP) juga menjadi penting dalam pengurusan guru. Dalam PBG, teknologi digunakan untuk memudahkan penyampaian bahan pembelajaran oleh guru kepada pelajar. Contohnya, penggunaan papan interaktif, perisian pembelajaran, dan video pembelajaran dapat meningkatkan daya tarikan dan kefahaman pelajar terhadap pelajaran. Manakala dalam PBP, pelajar diberi peluang untuk belajar secara berdikari dengan bantuan teknologi. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam memastikan pelajar menggunakan sumber pembelajaran digital dengan berkesan.

Selain itu, inovasi pengurusan guru juga melibatkan penekanan kepada pembangunan profesionalisme guru melalui pelbagai program latihan dan perkongsian pengalaman. Program pembangunan profesionalisme guru seperti kursus pengajaran dan pembelajaran terkini, program penyeliaan, dan program pertukaran guru dapat memperkaya pengetahuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Melalui perkongsian pengalaman

Melalui perkongsian pengalaman dengan guru-guru lain, guru dapat belajar dari pengalaman mereka dan mengaplikasikan kaedah-kaedah terbaik dalam pengajaran mereka sendiri.

Beberapa buku dan kajian juga memberikan panduan dan pemahaman yang mendalam mengenai inovasi pengurusan guru. Salah satu buku yang relevan adalah “Inovasi Pengurusan Guru: Pendekatan dan Amalan Terbaik” oleh Dr. Siti Norzaimalina Abdullah. Buku ini membincangkan tentang strategi dan pendekatan inovatif dalam pengurusan guru yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Ia memberi penekanan kepada keperluan penggunaan teknologi dalam pengurusan guru serta pentingnya perkongsian maklumat dan kolaborasi dalam kalangan para pendidik.

Selain itu, kajian oleh Mohd Izham Mohd Hamzah dan Zawawi Ismail bertajuk “Inovasi Pengurusan Guru: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah” juga memberikan perspektif penting mengenai bagaimana inovasi pengurusan guru dapat mempengaruhi kualiti pendidikan. Kajian ini mengenal pasti cabaran dan faedah inovasi dalam pengurusan guru berdasarkan kajian kes di sebuah sekolah menengah di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa inovasi tersebut memberi impak positif terhadap prestasi guru dan motivasi mereka untuk memberikan pengajaran yang lebih baik.

Inovasi pengurusan guru juga menjadi tumpuan dalam buku “Transformasi Pendidikan: Cabaran dan Inovasi” yang diedit oleh Profesor Dr. Rozhan M. Idrus dan Profesor Dr. Norlidah Alias. Buku ini merangkumi kajian dan ulasan terkini mengenai transformasi pendidikan di Malaysia, termasuk aspek inovasi dalam pengurusan guru. Ia membincangkan tentang peranan teknologi dalam membantu pengurusan guru dan pembelajaran di era digital ini.

Anda perlukan laptop untuk membantu anda merancakkan pengajaran berkesan anda? Lihat senarai pilihan laptop refurbished yang ada.
Untuk tempahan, hubungi:
wasap.my/60193048070/refurbished

Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan revolusi teknologi, inovasi dalam pengurusan guru adalah penting untuk memastikan kualiti pendidikan terus meningkat. Penggunaan teknologi, aplikasi dan platform digital, serta penekanan kepada pembangunan profesionalisme guru adalah beberapa aspek inovasi yang dapat membawa perubahan positif dalam pengurusan guru. Dengan meningkatkan efisiensi dan kesepaduan dalam pengurusan guru, negara kita dapat mencapai sasaran untuk melahirkan generasi pelajar yang berdaya saing dan berkualiti.

Rujukan:

  1. Abdullah, S. N. (2018). Inovasi Pengurusan Guru: Pendekatan dan Amalan Terbaik. Penerbit USM.
  2. Mohd Hamzah, M. I., & Ismail, Z. (2019). Inovasi Pengurusan Guru: Satu Kajian Kes di Sekolah Menengah. Jurnal Pengurusan Pendidikan, 11(1), 1-16.
  3. Rozhan M. Idrus, & Norlidah Alias (Eds.). (2019). Transformasi Pendidikan: Cabaran dan Inovasi. Penerbit USM.
Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool