Guru Ceria dan Murid Bahagia ialah dua frasa yang sering dihubungkan dalam dunia pendidikan. Guru Ceria merujuk kepada guru yang ceria, mesra dan mempunyai personaliti yang menyenangkan. Murid Bahagia pula merujuk kepada murid yang gembira, bermotivasi dan giat dalam pembelajaran. Dua konsep ini berhubung rapat kerana kegembiraan guru dan murid di dalam bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran yang efektif.

Di Malaysia, program Guru Ceria Murid Bahagia diperkenalkan pada tahun 2008 sebagai satu inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah rendah. Program ini bertujuan untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang ceria dan kondusif bagi guru dan murid. Ia melibatkan penyediaan latihan dan bahan pengajaran kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Kepentingan guru ceria di dalam bilik darjah tidak dapat dinafikan. Guru yang mempunyai personaliti ceria dan mesra dapat membantu menarik minat murid dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Guru yang ceria juga dapat membantu mengurangkan stres dan tekanan yang dialami oleh murid. Sebaliknya, kegagalan guru untuk mencipta persekitaran yang ceria dan menyenangkan di dalam bilik darjah dapat mempengaruhi tahap kehadiran dan pencapaian akademik murid.

Untuk mencapai matlamat program Guru Ceria Murid Bahagia, guru haruslah dapat mencipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Cara-cara yang boleh digunakan antaranya adalah:

  1. Menerapkan pembelajaran berdasarkan permainan. Permainan dan aktiviti yang menyeronokkan boleh membantu memudahkan pembelajaran dan meningkatkan motivasi murid. Guru boleh mengadakan permainan yang melibatkan kerja kumpulan dan persaingan yang sihat untuk meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran.
  2. Mencipta keadaan yang kondusif untuk pembelajaran. Guru boleh membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang ceria dan mesra dengan mendekorasi bilik darjah dengan bahan-bahan yang ceria dan memperbaiki kebersihan bilik darjah.
  3. Membuat hubungan yang baik dengan murid. Guru harus berusaha untuk memahami keperluan dan minat murid dan berkomunikasi dengan mereka secara berkesan. Guru juga harus memberikan sokongan emosi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid.

Teknologi memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan pada hari ini. Penggunaan teknologi dapat membantu guru mencipta suasana Guru Ceria Murid Bahagia di dalam bilik darjah. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai matlamat ini:

Ustazah Farhatul menggunakan aplikasi menarik untuk memaparkan salid berwarna-warni untuk menarik perhatian murid agar lebih fokus kepada sesi PdP.

Penggunaan perisian interaktif
Perisian interaktif seperti PowerPoint, Prezi, Classpoint dan Kahoot! boleh membantu memudahkan pembelajaran dan meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran. Guru boleh menggunakannya untuk menyampaikan nota dan menyediakan aktiviti yang menyeronokkan bagi murid.

Contoh aplikasi Classpoint yang digunakan oleh Ustazah Farhatul untuk PdP interaktif.

Penerapan papan putih digital
Papan putih digital membolehkan guru menunjukkan dan berkongsi bahan pengajaran dengan mudah kepada murid. Ia juga memudahkan murid untuk mengakses bahan pengajaran yang disediakan oleh guru.

Projector Slim Epson yang digunakan untuk memaparkan kandungan dan aktiviti latihan. Projector ini ringan dan mudah dibawa.
Ustazah Farhatul bersama dengan projector slim Epson. Betapa nipisnya projector yang digunakan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh dapatkan projector nipis ini dengan menghubungi:
https://wa.me/message/FSFJV57Z4EORL1

Penggunaan video pembelajaran
Guru boleh menggunakan video pembelajaran untuk memudahkan pembelajaran dan memberikan contoh-contoh yang mudah difahami kepada murid. Ia juga membantu memudahkan pembelajaran bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual.

Pembelajaran dalam talian
Pembelajaran dalam talian seperti penggunaan LMS (Learning Management System) dan Google Classroom memudahkan komunikasi antara guru dan murid. Ia juga memudahkan pengurusan tugasan dan penilaian untuk guru. Pembelajaran dalam talian juga membantu memudahkan pembelajaran bagi murid yang tidak dapat hadir di sekolah.

Penggunaan teknologi dalam bilik darjah dapat membantu guru mencipta suasana Guru Ceria Murid Bahagia di dalam bilik darjah. Ia memudahkan pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran, dan membantu memudahkan pembelajaran bagi murid. Oleh itu, guru perlu mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran dan mencari cara untuk memanfaatkannya dengan lebih berkesan dalam bilik darjah.

Dalam konteks pendidikan, kegembiraan guru dan murid sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang berkesan. Guru Ceria Murid Bahagia adalah satu program yang membantu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia dengan mencipta persekitaran pembelajaran yang ceria dan kondusif.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool