Ganjaran lisan atau istilah mudahnya pujian, merupakan satu aspek penting dalam pendidikan yang dapat memberi kesan positif terhadap murid. Kata-kata pujian yang baik dan tepat dapat meningkatkan motivasi, keyakinan diri, dan minat belajar murid. Apabila diberikan dengan penuh pengertian dan mengikuti prinsip-prinsip teori pembelajaran, kata-kata pujian dapat menjadi alat yang berkesan dalam merangsang perkembangan akademik dan sosial murid.

Satu teori pembelajaran yang relevan adalah teori penghargaan dari B.F. Skinner. Menurut teori ini, pujian yang diberikan secara tepat akan meningkatkan kecenderungan murid untuk mengulangi tingkah laku yang diinginkan. Dalam konteks ini, pujian dapat diberikan untuk menguatkan prestasi akademik murid, seperti pencapaian yang baik dalam ujian atau tugasan. Contohnya, “Tahniah kerana berjaya mencapai markah tertinggi dalam ujian matematik. Usaha dan kecekapan kamu patut dipuji!”

Menarik kan Surface ni. Nak tahu promosi dan FREE GIFT atau pakej ansuran Surface Pro 8?
Hubungi:
wasap.my/60193048070/surfacepro8

Selain itu, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget juga mempunyai kaitan dalam memberi kata-kata pujian kepada murid. Teori ini menekankan perkembangan kognitif murid melalui tahap-tahap yang berbeza. Pujian yang memberi penekanan kepada kemajuan dan usaha murid dalam memahami konsep-konsep baru sesuai dengan teori ini. Contohnya, “Bagus! Kamu menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep sains yang kompleks. Saya dapat melihat kamu telah berusaha keras dalam mempelajarinya.”

Penerapan teori self-determination oleh Edward Deci dan Richard Ryan juga berperanan dalam memberi kata-kata pujian yang memberangsangkan. Teori ini menekankan kepentingan pemenuhan keperluan asas manusia seperti autonomi, kompetensi, dan hubungan sosial yang positif. Pujian yang memberi pengiktirafan kepada usaha dan pencapaian individu dapat memenuhi keperluan kompetensi dan autonomi. Contohnya, “Hebat! Kamu sungguh berdaya dan teratur dalam menyiapkan tugasan itu sendiri. Ini menunjukkan kebolehan diri kamu dalam menguruskan masa dan bertanggungjawab.”

Selain memperhatikan teori-teori pembelajaran, terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diambil kira apabila memberikan kata-kata pujian kepada murid. Pertama, pujian hendaklah spesifik dan terperinci. Dalam kata-kata pujian, nyatakan secara jelas aspek atau kejayaan tertentu yang ingin dipuji. Misalnya, “Kamu sangat kreatif dalam menghasilkan idea-idea baru dalam projek seni itu. Karangan kamu benar-benar menarik perhatian!”

Selain itu, pujian hendaklah diberikan secara ikhlas dan tulus. Murid dapat mengesan apabila pujian diberikan secara berlebihan atau palsu. Pujian yang tulus akan sampai ke hati murid. Apa yang penting, berikan kata pujian kerana mereka memang layak menerimanya. Insha-Allah pasti murid menjadi lebih baik.

Kata-kata yang baik, janganlah terlupa
Murid yang berbudi, guru pun suka
Janganlah berkata kasar atau jahat
Kerana itu akan membuatkan hati kita terluka

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool