Kerja rumah adalah salah satu cara untuk mengukuhkan penguasaan subjek murid dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Namun, kerja rumah yang diberikan oleh guru perlu memenuhi beberapa kriteria agar dapat memberi manfaat kepada murid dan tidak menimbulkan tekanan atau bosan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa cara kreatif untuk beri kerja rumah kepada murid yang sesuai dengan kadar, masa dan tahap mereka.

Kepentingan Kerja Rumah dalam Meningkatkan Penguasaan Subjek Murid
Kerja rumah bukan sekadar tugas tambahan yang perlu diselesaikan oleh murid selepas waktu sekolah. Kerja rumah mempunyai beberapa kepentingan dalam meningkatkan penguasaan subjek murid, antaranya:

 • Kerja rumah dapat membantu murid mengulangkaji apa yang telah dipelajari di dalam kelas dan menguatkan ingatan mereka.
 • Kerja rumah dapat memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang berbeza dan menyelesaikan masalah secara kreatif.
 • Kerja rumah dapat menambah ilmu pengetahuan murid dengan mendorong mereka untuk mencari sumber-sumber lain seperti buku, internet atau orang dewasa.
 • Kerja rumah dapat meningkatkan kemahiran murid seperti kemahiran berfikir kritis, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerjasama dan kemahiran mengurus masa.

Keperluan untuk Guru Memberikan Kerja Rumah Mengikut Kadar, Masa dan Tahap yang Sesuai
Walaupun kerja rumah mempunyai kepentingan yang besar dalam pembelajaran murid, guru perlu berhati-hati dalam memberikan kerja rumah yang sesuai dengan kadar, masa dan tahap murid. Ini kerana:

 • Kerja rumah yang terlalu banyak atau terlalu sukar boleh menyebabkan murid merasa tertekan, berasa tidak yakin diri atau hilang minat untuk belajar.
 • Kerja rumah yang terlalu sedikit atau terlalu mudah boleh menyebabkan murid merasa bosan, tidak mencabar diri sendiri atau tidak menghargai usaha mereka.
 • Kerja rumah yang tidak sesuai dengan masa atau jadual murid boleh menyebabkan murid tidak dapat menyeimbangkan antara aktiviti akademik dan aktiviti luar kelas seperti rekreasi, keluarga atau komuniti.

Oleh itu, guru perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memberikan kerja rumah kepada murid, antaranya:

 • Matlamat pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru dan murid
 • Kebolehan dan keperluan pembelajaran murid yang berbeza-beza
 • Kandungan dan kaedah pengajaran subjek yang bersesuaian
 • Jumlah dan jenis kerja rumah yang telah diberikan oleh guru-guru lain
 • Tempoh masa yang diperlukan oleh murid untuk menyiapkan kerja rumah
 • Sumber-sumber yang boleh diakses oleh murid untuk menyelesaikan kerja rumah

Kesesuaian Tempoh Masa untuk Guru Menanda dan Memberi Maklumbalas Setelah Kerja Rumah Diberikan
Setelah kerja rumah diberikan kepada murid, guru perlu menanda dan memberi maklumbalas kepada murid dalam tempoh masa yang sesuai. Ini kerana:

 • Menanda dan memberi maklumbalas dapat memberitahu guru tentang pencapaian dan kelemahan murid dalam subjek tersebut
  Menanda dan memberi maklumbalas dapat memberitahu murid tentang prestasi dan perkembangan mereka dalam subjek tersebut
 • Menanda dan memberi maklumbalas dapat memberi penghargaan kepada murid atas usaha mereka dalam menyiapkan kerja rumah
Cikgu Suzana membuat penandaan tugasan murid menggunakan Microsoft Surface.
Surface Pen memudahkan Cikgu Suzana membuat digital ink, boleh menanda dan menentukan maklumbalas yang bersesuaian.

Kerja rumah yang sama untuk semua murid mungkin tidak sesuai dengan tahap pembelajaran dan bakat mereka yang berbeza
beberapa bentuk kerja rumah yang kreatif untuk murid sesuai dengan tahap mereka:

 • Untuk murid yang berada di tahap awal pembelajaran, kerja rumah yang kreatif boleh melibatkan aktiviti yang menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati di rumah, seperti kertas, gunting, gam, pensel warna dan sebagainya. Contohnya, murid boleh membuat poster atau kolaj mengenai topik yang telah dipelajari di kelas, seperti haiwan, tumbuhan, anggota badan dan sebagainya. Murid boleh menunjukkan kreativiti mereka dengan menggunakan warna-warna yang menarik, potongan-potongan kertas yang berbentuk pelbagai dan gambar-gambar yang sesuai. Kerja rumah ini boleh membantu murid mengingat dan memahami konsep-konsep asas dengan lebih baik.
 • Untuk murid yang berada di tahap sederhana pembelajaran, kerja rumah yang kreatif boleh melibatkan aktiviti yang menggunakan teknologi atau alat-alat digital, seperti komputer, telefon pintar, tablet dan sebagainya. Contohnya, murid boleh membuat video pendek atau animasi mengenai topik yang telah dipelajari di kelas, seperti sejarah, sains, geografi dan sebagainya. Murid boleh menunjukkan kreativiti mereka dengan menggunakan bunyi-bunyi yang sesuai, efek-efek visual yang menarik dan naratif-naratif yang menarik perhatian. Kerja rumah ini boleh membantu murid mengembangkan kemahiran digital dan komunikasi dengan lebih baik.
 • Untuk murid yang berada di tahap lanjut pembelajaran, kerja rumah yang kreatif boleh melibatkan aktiviti yang menggunakan bakat atau minat mereka, seperti muzik, seni, sukan dan sebagainya. Contohnya, murid boleh membuat lagu atau puisi mengenai topik yang telah dipelajari di kelas, seperti matematik, bahasa, moral dan sebagainya. Murid boleh menunjukkan kreativiti mereka dengan menggunakan irama-irama yang sesuai, perkataan-perkataan yang bermakna dan gaya-gaya yang unik. Kerja rumah ini boleh membantu murid menghayati dan mengaplikasikan ilmu dengan lebih baik.
Dapatkan set Surface dan pelbagai lagi gajet menarik daripada Cikgu Suzana di talian:
wasap.my/60129648813
Join untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
https://t.me/teachdigitalschool