Pembelajaran di rumah semasa pandemik semakin meningkatkan kepentingan teknologi dalam pendidikan. Berikut adalah senarai aplikasi-aplikasi bermanfaat yang boleh membantu pembelajaran di rumah dan meningkatkan pencapaian pelajar.

Microsoft Teams
Aplikasi ini adalah platform komunikasi dan kolaborasi yang membolehkan guru dan pelajar berkomunikasi, berkongsi fail, dan mengadakan kuliah dalam talian. Ia mempunyai fungsi untuk video konferens, chat, dan pemutaran skrin.
https://teams.microsoft.com

Classpoint
Aplikasi ini adalah alat bantu presentasi yang membolehkan guru menyiapkan bahan pengajaran dengan lebih pantas dan mudah. Ia mempunyai banyak pilihan template dan grafik yang menarik.
https://www.classpoint.io/

Quizizz
Aplikasi ini adalah platform kuiz dalam talian yang menyediakan permainan interaktif yang menyeronokkan. Ia membolehkan guru membuat kuiz, soalan berganda, dan latihan-latihan interaktif untuk menguji pemahaman pelajar.
https://quizizz.com/

Promosi terkini pelbagai peralatan gajet untuk mengajar. Dengan setiap pembelian anda diberikan khidmat nasihat pembelian, pakej ansuran dan juga after sales.

Wordwall
Aplikasi ini membolehkan guru membuat bahan pengajaran interaktif seperti papan kekunci puzle, papan pusingan, dan aktiviti padanan perkataan. Pelajar boleh memainkan aktiviti ini dalam talian atau di telefon pintar mereka.
https://wordwall.net/

Flipgrid
Aplikasi ini membolehkan pelajar membuat video pendek untuk mengongsi pemikiran mereka tentang topik tertentu. Guru boleh menggunakannya untuk membina kemahiran lisan dan memupuk keyakinan dalam pelajar.
https://info.flipgrid.com/

Google Classroom
Aplikasi ini membantu guru dan pelajar dalam proses pembelajaran dalam talian. Guru dapat memuat naik tugasan, nota, dan soalan. Pelajar pula boleh membuat tugasan dan menghantar kepada guru menerusi aplikasi ini. Aplikasi ini juga mempunyai fungsi untuk berkomunikasi dengan guru dan rakan sekelas.
https://classroom.google.com/

Kahoot!
Aplikasi ini adalah satu platform pembelajaran bermain yang menyeronokkan. Ia membolehkan guru membuat kuiz, soalan pilihan berganda, dan permainan yang interaktif bagi menguji pemahaman pelajar. Pelajar boleh memainkan permainan tersebut di telefon pintar mereka dan bersaing dengan rakan sekelas.
https://kahoot.com/

Khan Academy
Aplikasi ini menyediakan video pembelajaran bagi pelbagai topik dari matematik, sains, sejarah, dan banyak lagi. Pelajar boleh menonton video-video ini secara percuma dan memahami topik tersebut dengan lebih baik. Selain itu, ia juga menyediakan latihan-latihan untuk menguji pemahaman pelajar.
https://www.khanacademy.org/

Photomath
Aplikasi ini boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah matematik dengan cara yang lebih mudah. Ia membolehkan pelajar memindai soalan matematik menggunakan kamera telefon pintar mereka dan memberikan jawapan serta langkah-langkah penyelesaian.
https://photomath.app/en/

Menurut kajian yang dilakukan oleh Yusop et al. (2021), penggunaan teknologi dalam pendidikan menunjukkan peningkatan pencapaian pelajar. Selain itu, kajian oleh Norazman et al. (2020) menunjukkan bahawa aplikasi-aplikasi pembelajaran bermain seperti Kahoot! boleh meningkatkan minat dan motivasi pelajar dalam pembelajaran.

Rujukan
Yusop, F. D., Abdullah, R., & Saad, M. F. M. (2021). The Effect of E-Learning on Students’ Academic Performance during Covid-19 Pandemic. International Journal of Advanced Research in Education and Society, 2(1), 1-7.
Norazman, A. N., Nordin, N. M., Shukor, N. A. A., & Radzuan, N. H. M. (2020). Game-Based Learning: A Review on Kahoot!. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 14(7), 49-59.

Join untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.