Pendidikan digital adalah satu konsep yang merangkumi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pendidikan digital bukan sahaja melibatkan penggunaan komputer dan internet, tetapi juga meliputi penggunaan peranti digital lain seperti tablet, telefon pintar, papan interaktif, visualiser dan sebagainya. Pendidikan digital juga menekankan aspek kolaborasi, kreativiti, kritikal dan komunikasi dalam pembelajaran abad ke-21.

Salah seorang guru yang telah mengamalkan pendidikan digital dengan cemerlang adalah Cikgu Siti Mas Aida Binti Mesrah, guru Sains di SM Sains Johor, Kluang. Beliau telah menggunakan pelbagai alat digital dalam P&P Sains untuk meningkatkan minat, pemahaman dan kemahiran pelajar. Berikut adalah beberapa amalan terbaik yang telah dilakukan oleh beliau:

Menggunakan Surface sebagai alat bantu mengajar. Surface adalah sebuah tablet yang boleh digunakan sebagai komputer riba dengan menambahkan papan kekunci. Surface membolehkan Cikgu Siti Mas Aida menggunakan aplikasi seperti OneNote, PowerPoint, Word dan Excel dengan mudah dan cepat. Beliau juga boleh menyambungkan Surface dengan papan interaktif untuk menunjukkan bahan pengajaran yang menarik dan interaktif kepada pelajar.

Menggunakan Visualiser sebagai alat bantu mengajar. Visualiser adalah sebuah kamera digital yang boleh menangkap gambar atau video objek yang diletakkan di bawahnya. Visualiser membolehkan Cikgu Siti Mas Aida menunjukkan eksperimen sains secara langsung kepada pelajar tanpa perlu membawa bahan ke kelas. Beliau juga boleh menyimpan gambar atau video eksperimen untuk dikongsi dengan pelajar melalui e-mel atau laman web sekolah.

Dapatkan promosi Nugens Visualcam daripada Cikgu Mas Aida di sini:
wasap.my/60182396055/visualiser

Melibatkan pelajar menggunakan peranti digital semasa P&P. Cikgu Siti Mas Aida tidak hanya menggunakan peranti digital sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan peranti digital semasa P&P. Beliau menggalakkan pelajar mencari maklumat, menjawab kuiz, membuat nota, menyimpan gambar atau video eksperimen dan sebagainya. Beliau juga memastikan pelajar mengikut etika penggunaan peranti digital dengan betul dan bertanggungjawab.

Penglibatan aktif pelajar dalam kelas adalah penting untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Menurut Kuh et al. (2005), penglibatan aktif pelajar merujuk kepada “jumlah usaha fizikal dan mental yang dilaburkan oleh pelajar dalam aktiviti-aktiviti akademik yang dijangka dapat menyumbang kepada hasil pembelajaran yang diingini” (ms. 9). Penglibatan aktif pelajar dapat membantu mereka memahami konsep-konsep baru, mengembangkan kemahiran berfikir kritis, dan meningkatkan motivasi dan minat terhadap subjek. Beberapa strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan penglibatan aktif pelajar dalam kelas termasuklah menggunakan kaedah pengajaran berasaskan masalah, menggalakkan kerjasama dan interaksi antara pelajar, dan memberikan maklum balas yang konstruktif dan tepat pada masanya.

Menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam P&P. Cikgu Siti Mas Aida tidak hanya memberi arahan atau penerangan kepada pelajar, tetapi juga mengajak pelajar berbincang, bertanya, memberi pendapat dan memberi maklum balas dalam P&P. Beliau menggunakan kaedah seperti soal jawab, perbincangan kumpulan, penyiasatan saintifik, pembelajaran berasaskan projek dan sebagainya untuk meningkatkan interaksi antara guru dan pelajar serta antara pelajar dengan pelajar.

Mempromosikan kepimpinan dalam projek kumpulan. Cikgu Siti Mas Aida tidak hanya menilai hasil kerja pelajar dalam projek kumpulan, tetapi juga proses kerja kumpulan itu sendiri. Beliau memberi tumpuan kepada aspek-aspek seperti perancangan, pengurusan masa, pengagihan tugas, kerjasama, komunikasi dan penyelesaian masalah dalam projek kumpulan. Beliau juga menggalakkan setiap ahli kumpulan memainkan peranan sebagai ketua secara bergilir-gilir untuk melatih kemahiran kepimpinan mereka.

Menjadi contoh teladan dalam memaksimumkan budaya digital dalam pendidikan. Cikgu Siti Mas Aida tidak hanya sekadar mengajar tetapi menunjukkan bahawa teknologi itu adalah sebahagian keperluan dalam kehidupan. Beliau sentiasa mengingatkan murid tentang peri pentingnya penggunaan teknologi dalam menuntut ilmu di samping menitikberatkan aspek-aspek sahsiah dalam menggunakan internet. Dengan itu, murid tidak hanya melihat teknologi dalam permainan dan hiburan tetapi juga dalam belajar.

Dapatkan promosi Microsoft Surface daripada Cikgu Mas Aida di sini:
wasap.my/60182396055/surface

Rujukan:
Kuh, G. D., Kinzie, J., Schuh, J. H., & Whitt, E. J. (2005). Student success in college: Creating conditions that matter. San Francisco: Jossey-Bass.

Untuk pelbagai tutorial dan maklumat pendidikan digital.
Join:
t.me/teachdigitalschool